AB „Mažeikių nafta“ skelbia 2008 m. rezultatus

Neigiamos išorinės makroekonominės aplinkybės, tokios kaip naftos ir jos produktų kainų kritimas pasaulinėse rinkose antrąjį 2008 metų  pusmetį ir su tuo susijęs naftos ir jos produktų atsargų nuvertėjimas, turėjo esminės neigiamos įtakos AB „Mažeikių nafta“ 2008 metų finansiniams rezultatams.
Nors pagal „PKN Orlen“ konsoliduotą finansinę atskaitomybę (pagal tikrąją įsigyto turto rinkos vertę) 2008 m. AB „Mažeikių nafta“ grupė patyrė 258,8 mln. dolerių nuostolių,  AB „Mažeikių nafta“ grupės konsoliduotas grynasis pelnas (pagal istorinę turto vertę)  2008 metais siekia 55 mln. litų (arba 23 mln. JAV dolerių).

Nepaisant sudėtingos padėties pasaulinėse rinkose, per praėjusius metus Bendrovei pavyko pasiekti didžiausių perdirbimo apimčių nuo jos privatizavimo 1999 metais. Per 2008 metų 12 mėnesių AB „Mažeikių nafta“ perdirbo 9,595 mln. tonų žaliavos, iš kurios 9,241 mln. tonų sudarė nafta. Per tą patį 2007 metų laikotarpį Bendrovė perdirbo 5,816 mln. tonų žaliavos (iš kurios 4,741 mln. tonų naftos).

2008 metais šviesiųjų naftos produktų išeiga siekė 72 proc. ir buvo 3,4 proc. aukštesnė nei 2007 metais. Pernai Bendrovė eksportavo 7,1 mln. tonų produktų, tai yra 3,2  mln. tonų daugiau nei 2007 metais.

Per 2008 metų ketvirtąjį ketvirtį perdirbta 2,463 mln. tonų žaliavos (2,463 mln. tonų sudarė nafta), o tai yra tris kartus daugiau nei per 2007 metų ketvirtąjį ketvirtį (737 tūkst. tonų), kai Bendrovė vykdė kapitalinį remontą. Per minėtą praėjusių metų laikotarpį šviesiųjų naftos produktų išeiga siekė 71,8 proc. ir buvo 9,4 proc. aukštesnė nei per tą patį laikotarpį 2007 metais.

AB „Mažeikių nafta“ grupės veiklos pelnas (EBIT – pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (atsižvelgiant į istorinę turto vertę) per dvylika 2008 metų mėnesių, nepaisant neigiamų rinkos tendencijų dėl atsargų nuvertėjimo, buvo teigiamas. 2008 metais EBIT pasiekė 93,9 mln. litų (40 mln. JAV dol.) ir buvo 31 proc. aukštesnis nei 2007 metais.

AB „Mažeikių nafta“ 2008 metais uždirbo 55 mln. litų (23  mln. JAV dol.) konsoliduoto grynojo pelno. EBIT ir grynąjį pelną teigiamai įtakojo trečioji 63 mln. JAV dolerių draudimo išmoka, gauta už 2006 metų spalio mėnesį gaisro suniokotą vakuuminio distiliavimo įrenginį, bei gražinta 2005 metais Konkurencijos tarybos skirta 32 mln. litų (13,3 mln. JAV dol.) bauda. Sėkmingai atliktas 2007 metų kapitalinis remontas bei 2008 m. sausį paleistas vakuuminio distiliavimo įrenginys taip pat turėjo esminės įtakos veiklos rezultatams.  

2008 metais Bendrovė toliau tęsė modernizavimo programos įgyvendinimą ir  investavo 241,7 mln. JAV dolerių. Svarbiausi praėjusių metų projektai –  dyzelino hidrovalymo įrenginio modernizavimas ir naujojo vandenilio gamybos įrenginio statyba. Modernizavusi dyzelino hidrovalymo įrenginį Bendrovė gamina tik mažasierį dyzeliną. Šis produktas leis Bendrovei išlaikyti savo pardavimų lygį Europos Sąjungos rinkose nuo šių metų pradžios įsigaliojus naujiems reikalavimams.

AB „Mažeikių nafta“ tęsė Bendrovės restruktūrizaciją, optimizavo darbuotojų skaičių, mažino veiklos kaštus, didino darbo efektyvumą ir įgyvendino projektus, susijusius su Bendrovės vadybos tobulinimu. Bendrovei suteiktas OHSAS 18001 sertifikatas liudija aukštą AB „Mažeikių nafta“ vadybos sistemos lygį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. O ISO 14001 sertifikatas liudija aukštą vadybos aplinkosaugos srityje sistemos lygį.

2008 metais Bendrovė iš esmės pagerino savo veiklos efektyvumą. Tačiau, lyginant su panašiomis naftos perdirbimo produktų gamyklomis Centrinėje ir Rytų Europoje reikia dar daug nuveikti. AB „Mažeikių nafta“ ir šiais metais gerins savo veiklos bei  investicijų, efektyvumą. Tačiau Bendrovė koreguos investicinius planus jei nebus priimti Bendrovei naudingi logistikos sprendimai.