Aplinkos ministras susitiko su "Mažeikių naftos" vadovais

 

Vakar, vasario 26 d., aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas susitiko su akcinės bendrovės „Mažeikių nafta” generaliniu direktoriumi Mareku Mroczkowskiu ir jo pavaduotoju gamybai Albertu Gim Atmosferos skyriaus vedėjas Vytautas Krušinskas, Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorė Vilma Slavinskienė.

Susitikime buvo aptarti naujos ES direktyvos „Dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) reikalavimų ypatumai AB „Mažeikių nafta”, šios įmonės reikšmė Nacionalinės energetikos strategijai.

„Mes siekiame modernizuoti elektrinę, – sakė direktorius Marekas Mroczkovskis. – Norime, kad ministerija pritartų elektrinės modernizavimo planams, numatantiems perėjimą prie pigaus mazuto bei dūmų valymo technologijų, kurios leistų padidinti generuojamą elektros galią bei teikti pigią šilumą Mažeikių miestui.”

Direktorius informavo, kad tokio modernizavimo išlaidos būtų per didelės vienai įmonei, todėl tikimąsi paramos iš ES fondų. Susitikime taip pat buvo kalbėta apie įmonės planus nutiesti produktotiekį geležinkelio apsaugos zonoje. Tai beveik 3 kartus sumažintų produkcijos tiekimo kelią, mažesnės būtų įmonės išlaidos. Direktoriaus pavaduotojas Albertas Gimbutas atkreipė dėmesį į atskirų aplinkosaugos nustatytų tvarkų prieštaravimus dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos, duomenų bei informacijos apie šias medžiagas teikimo. Aptarti ir kiti aktualūs klausimai.

„Mes visada sveikiname geras iniciatyvas, – sakė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. – Visi pasiūlymai turėtų būti pateikti raštu, techniškai argumentuoti galimi problemų sprendimai. Tai, kas bus naudinga aplinkai, sulauks ministerijos pritarimo ir paramos.”