Jaunieji ūkininkai ES paramos siekia aktyviausiai

 Spalio 30 d. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamentas Lietuvos žemės ūkio universitete (Kauno r.) į seminarą aptarti Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 m. programos (Programa) priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ perspektyvas pakvietė Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos vadovus, galimus pareiškėjus, žiniasklaidos atstovus. Susitikime dalyvavo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos specialistai. Statistikos duomenimis, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ yra populiariausia Programos priemonė. Iš viso pagal ją jau pasirašytos 1303 sutartys, remiantis kuriomis jauniesiems ūkininkams įsikurti planuojama išmokėti 192,1 mln. Lt paramos.

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 m. programos pirmajai krypčiai „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ skirta didžiausia Europos Sąjungos skiriamos paramos dalis – 41,15 proc. arba 3 mlrd. 211 mln. Lt. Priemonei „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas” iš minėtos sumos atseikėta 6,7 proc. arba 214,9 mln. Lt.

 

Vertinant pareiškėjų aktyvumą matyti, kad daugiausiai paraiškų sulaukta 2007 m. – net su 653 ūkininkais buvo pasirašytos sutartys dėl paramos įsikurti skyrimo už 85,5 mln. Lt. Pareiškėjų iniciatyva šiek tiek atslūgo 2008 ir 2009 m. Praėjusiais metais dėl paramos kreipėsi 518 ūkininkų, o šiais metais – 385.

 

Aktyviausiai parama naudojosi Panevėžio (per 2007-2009 m. pasirašytos 278 sutartys), Šiaulių (atitinkamai 255) ir Kauno (atitinkamai 208) apskričių jaunieji ūkininkai. Pasyviausi jie buvo Alytaus (per 2007–2009 m. pasirašytos tik 41 sutartys), Klaipėdos (atitinkamai 73) ir Utenos (atitinkamai 75) apskrityse.

 

Pagal su Nacionaline mokėjimo agentūra 2007-2009 m. pasirašytas sutartis, bendra paramos suma jauniesiems ūkininkams siekia 192,1 mln. Lt. Nepaisant mažėjančio pareiškėjų suinteresuotumo jau dabar aišku, kad minėta priemonė yra populiariausia ir kol kas jai numatytos paramos sumos neužteks.

 

„Jei šiandien darytumėme prielaidą, kad būsimi pareiškėjai stengsis pasinaudoti maksimalia paramos suma įsikurti, 2010–2013 metais paramą galėtume skirti tik 165 ūkininkams. Todėl svarbu sužinoti jaunųjų ūkininkų nuomonę, ar paramos poreikis išliks toks pat ir artimiausiais Programos įgyvendinimo metais, padiskutuoti dėl paramos teikimo sąlygų“, – paramos įsisavinimą ir perspektyvas seminare komentavo Žemės ūkio ministerijos (Ministerija) Kaimo plėtros departamento Investicinių ir kompensacinių kaimo plėtros priemonių koordinavimo skyriaus vedėja Jolanta Žutautienė.

 

Seminare Ministerijos atstovai susirinkusiems jauniesiems ūkininkams ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos vadovams pristatė priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ supaprastinimus ir naujiems pareiškėjams taikomus palankius reikalavimus.

 

Atsižvelgus į didelių žemės plotų nereikalaujančių ūkių specializaciją (švelniakailių žvėrelių, sraigių, sliekų, bičių ir pan.), seminare dalyviai pakviesti diskutuoti apie tokių ūkių perspektyvas pasinaudoti jaunųjų ūkininkų įsikūrimo parama.

 

www.infomazeikiai.lt