Mažeikių rajone vyks seniūnaičių rinkimai

Gruodžio mėnesio pradžioje Mažeikių rajone prasideda seniūnaičių rinkimai – baigiasi dabartinių seniūnaičių, išrinktų prieš dvejus metus, kadencija. 

Devynios mūsų rajono seniūnijos yra suskirstytos į 52 seniūnaitijas (sąrašas pridedamas). Iki šių metų pabaigos turėtų būti išrinkti visų seniūnaitijų vadovai.

 

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas. Vietos savivaldos įstatyme nurodoma, kad:

 

seniūnaitis visuomeniniais pagrindais atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;

skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą;

prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais;

turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, apskrities viršininko administracijos ir jos padalinių, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką. Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas;

turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus;

teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, apskrities viršininko administracijos ir jos padalinių, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką.

 

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti gyventojai, kuriems siūlymo dieną yra sukakę 18 metų, gyvenamąją vietą deklaravę seniūnaitijos teritorijoje ir turintys rinkimų teisę, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys seniūnaitijoje. Rinkimuose negali dalyvauti gyventojai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

 

Kandidatais į seniūnaičius negali būti keliami Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių, teisėsaugos institucijų (įstaigų) tarnautojai ir darbuotojai.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}