Savivaldybė aptarė ES finansuojamus projektus

 

Liepos 13 d., kaip ir kiekvieną pirmadienį, Mažeikių rajono savivaldybėje vyko pasitarimas dėl Europos Sąjungos finansinės paramos rajonui įsisavinimo. Pasitarime Savivaldybės mero pavaduotojas Rimantas Norkus, administracijos direktorius Bronius Kryžius ir už ES paramos įsisavinimą atsakingi specialistai aptarė vykdomus darbus.

 

Projektų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Roma Kenstavičienė informavo, kad birželio 26 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu skirta finansinė parama devyniems šalies savivaldybių pateiktiems projektams. Finansavimas numatytas net keturiems Mažeikių rajono savivaldybės administracijos pateiktiems projektams.

 

Du projektai skirti rekonstruoti Žemaitijos gatvės viešąsias erdves, kiti du – Senamiesčio ir Melioratorių parkams sutvarkyti. Patvirtintų projektų vertė – beveik 15 mln. litų (valstybės parama – 13,8 mln. litų, Savivaldybės įnašas – 1,1 ml. litų). R. Kenstavičienės teigimu, iki rugpjūčio vidurio Savivaldybė turėtų pasirašyti Centrinės projektų valdymo agentūros parengtas minėtų keturių projektų administravimo-finansavimo sutartis.

 

Vakar, liepos 13 d., ekspertams (UAB „Ekspertika“) atiduotas Žemaitijos gatvės sutvarkymo techninis projektas. Šią savaitę į ekspertų rankas bus perduotas ir Laisvės gatvės rekonstrukcijos projektas. Tikrinimas, specialistų teigimu, užtruks apie mėnesį.

 

Birželio 19 d. įsakymu Nr. 1296 LR Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius patvirtino šiais metais šalyje modernizuojamų švietimo įstaigų sąrašą, kuriame ir trys Mažeikių rajono mokyklos.

 

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pastatui rekonstruoti numatoma skirti 1,6 mln. litų, „Vyturio“ pradinės mokyklos pastatui rekonstruoti – 3 mln. litų, Kalnėnų vidurinės mokyklos pastatui rekonstruoti – 3 mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų. Šiuo metu visose trijose ugdymo įstaigose vykdomos rekonstrukcijai pradėti reikalingos procedūros.

 

R. Kenstavičienė pasidžiaugė, kad iki liepos 1 d. pavyko parengti visus reikalingus dokumentus ir pateikti paraišką dėl Renavo dvaro pritaikymo turizmo reikmėms.

„Per trumpą laiką buvo parengti investicinis ir techninis projektai, atlikti įvairūs tyrimai bei techninio projekto ekspertizė ir paraiška su visais reikalingais dokumentais pateikta Lietuvos verslo paramos agentūrai. Dabar vyksta paraiškos vertinimas“, – sakė Projektų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja bei priminė, kad projekto dėl Renavo dvaro pritaikymo turizmo reikmėms vertė – trys milijonai litų, kurie bus skirti iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto.

 

Lapkričio 30 d. numatytas dar dviejų paraiškų teikimas. Centrinei projektų valdymo agentūrai bus teikiamos paraiškos dėl Laižuvos gatvės dalies rekonstrukcijos ir Nepriklausomybės skvero sutvarkymo bei Birutės gatvės dalies, V. Burbos ir Mindaugo gatvių kompleksinio sutvarkymo.

 

www.infomazeikiai.lt