Visus besidominančius mažeikiškius kviečiame susipažinti su 2010 metų biudžeto projektu

Sausio 29 dieną, penktadienį, Savivaldybės tarybos posėdyje buvo pristatytas 2010 metų biudžeto projektas. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto projektą rengia Savivaldybės administracijos Finansų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis tvarkomis, savivaldybės strateginio veiklos plano programomis bei atsižvelgdamas į Finansų ministerijos skaičiavimus, į praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų faktinį vykdymą ir finansines galimybes.

2010 m. biudžeto projektas parengtas programiniu principu, tai yra, asignavimai paskirstyti Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti. Savivaldybės biudžete sukauptos lėšos gali būti naudojamos tik savivaldybių funkcijoms: patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms, kitoms programoms įgyvendinti, biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

 

 

Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą, tai yra, Savivaldybės tarybos tvirtinamą savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planą biudžetiniams metams. Savivaldybių biudžetai turi būti tvirtinami be deficito: biudžeto pajamos turi būti lygios asignavimams iš biudžeto. Be to, tam tikros pajamos turi būti skiriamos  ir lygios tik tam tikros rūšies asignavimams.

Smulkesnė informacija rasite čia:

 

ŠALTINIS: mazeikiai.lt