Už klaidinančią reklamą „Roventa“ nubausta 3 tūkst. Lt bauda

Alfa.lt

 Vadovaudamasi LR reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo atitinkamomis nuostatomis, Konkurencijos taryba klaidinančia reklama pripažino UAB „Roventa“ skleistus reklaminius teiginius ir skyrė šiai bendrovei 3 000 Lt baudą.

 

UAB „Roventa“ interneto svetainėje, „Roventa“ televizijos kanalu skleista reklama: kabelinės televizijos paslaugą reklamuojantys teiginiai „Net trys mėnesiai nemokamai“, „Kabelinė televizija bei internetas visą sutarties laiką už nulį litų nulį centų“ bei „UAB „Roventa“ teikiamų paslaugų įkainis yra mažiausias Mažeikių mieste“, pripažinti klaidinančia reklama.

 

UAB „Roventa“ įpareigota nutraukti nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą, t. y. reklamos tekste nenaudoti reklaminių teiginių, kurie pripažinti klaidinančia reklama, jeigu šie veiksmai dar tęsiami.

 

Tyrimas buvo pradėtas L. Prušinsko IĮ „Kompiuterinis langas“ prašymo ir pateikto vartotojos skundo pagrindu. UAB „Roventa“, veikianti Mažeikiuose, teikia televizijos ir interneto paslaugas. Bendrovės skelbti reklaminiai teiginiai, kurie buvo nagrinėti, yra tiesiogiai susiję su jos vykdoma veikla ir skatina naudotis jos teikiamomis paslaugomis.

 

Įvertinęs reklaminį teiginį „Net trys mėnesiai nemokamai“, vartotojas pagrįstai gali tikėtis, kad tris mėnesius galės nemokamai naudotis kabelinės televizijos paslauga. Tačiau tyrimas parodė, kad reklamos vartotojas, norėdamas pasinaudoti pasiūlymu, su bendrove turi pasirašyti terminuotą paslaugų teikimo sutartį.

 

Pasirašius vienerių metų terminuotą sutartį, vartotojui suteikiama galimybė paslaugomis naudotis vieną mėnesį, pasirašius dvejų metų terminuotą sutartį – du mėnesius, o pasirašius trejų metų terminuotą sutartį – tris mėnesius nemokant abonementinio mokesčio. Kabelinės televizijos paslauga bendrovėje kainuoja 23 Lt per mėnesį (paslauga pritaikius nuolaidą – 16 Lt per mėnesį), paslaugos kaina juridiniams asmenims – 29 Lt per mėnesį.

 

Dėl to vartotojas, norintis pasinaudoti reklamuotu pasiūlymu ir tris mėnesius žiūrėti kabelinę televiziją nemokamai, turi patirti papildomų išlaidų, kurios nėra laikomos būtinomis, neišvengiamomis išlaidomis.

 

Atlikus tyrimą buvo padaryta išvada, kad reklama, kurioje teigiama „Kabelinė televizija bei internetas visą sutarties laiką už nulį litų nulį centų“ skatina vartotojus užsisakyti bendrovės teikiamas paslaugas, tikintis, kad už paslaugas visą sutarties sudarymo laikotarpį nereikės mokėti.

 

Tačiau, atvykęs į UAB „Roventos“ klientų aptarnavimo skyrių, klientas sužinodavo apie papildomas sąlygas, kurių, atsižvelgęs į reklamą, negalėtų tikėtis. Vartotojui buvo paaiškinama, jog visi esami neskolingi daugiabučių namų UAB „Roventos“ paslaugų plano „Taupyklė“ abonentai, nesudarydami terminuotų sutarčių, turi galimybę už kiekvieną surastą naują bet kurios paslaugos abonentą visą mėnesį mokėti 0 Lt 0 ct abonementinį mokestį.

 

Taigi reklamoje paminėta galimybė visą sutarties laikotarpį nemokėti už kabelinę televiziją bei internetą priklauso nuo to, kiek UAB „Roventa“ abonentas, turintis paslaugų planą „Taupyklė“, suranda naujų bet kurios paslaugos abonentų.

 

Susipažinęs su UAB „Roventa“ skelbta reklama, kurioje teigiama, kad bendrovės paslaugų įkainis yra mažiausias Mažeikių mieste, reklamos vartotojas galėjo pagrįstai tikėtis, jog pastarojoje bendrovėje gaus pigesnes paslaugas nei jos yra teikiamos kitose bendrovėse.

 

Tikėtina, kad žinodamas teisingą informaciją, t. y. kad UAB „Roventos“ paslaugos nėra arba ne visais atvejais yra pigesnės už konkurentų, reklamos vartotojas pasirinktų kitą bendrovę.