Savivaldybė gavo 1,4 mln. litų paskolą

 

Šią savaitę Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius pasirašė sutartį su Finansų ministerija dėl  trumpalaikės paskolos iš valstybės biudžeto gavimo. Savivaldybės taryba 2009-04-24 buvo priėmusi sprendimą Nr. T1-141 „Dėl trumpalaikės paskolos iš valstybės biudžeto“, pagal kurį, gavus iš valstybės biudžeto 4 mln. litų paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti, lėšos būtų naudojamos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

 

Visoje Lietuvoje esant įtemptai finansinei situacijai, pavyko susitarti tik dėl 1 mln. 420 tūkst. litų paskolos. Šie pinigai jau pasiekė Savivaldybės sąskaitą, tad visiems asignavimų valdytojams pervedamos lėšos avansams už birželio mėnesį išmokėti.

 

2009-06-01 į savivaldybės biudžetą negauta 5,8 mln. Lt, tai yra per penkis šių  metų mėnesius pajamų plano vykdymas atsiliko net 17,7 proc. Pagal pajamų plano vykdymą 2009-06-01 Mažeikių rajono savivaldybė buvo 57 vietoje iš 60 savivaldybių.

 

Per I metų ketvirtį pajamų plano nevykdymas sudarė 4,1 mln. Lt  arba 5,7 proc. planuotų pajamų. Informaciją apie savivaldybių biudžetų vykdymą galite rasti Finansų ministerijos tinklalapyje: http://www.finmin.lt/web/finmin/auktualus_duomenys/biudzeto_pajamos/savivaldybiu_biudzetai/biudzetu_vykdymas.

 

www.infomazeikiai.lt