Mažeikių savivaldybė kviečiama steigti švietimo pagalbos specialisto etatą

 

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia savivaldybes iki 2009 m. birželio 1 d. teikti paraiškas finansinei paramai gauti steigiant švietimo pagalbos specialistų etatus ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose numatoma steigti psichologo, socialinio pedagogo, pedagoginėse psichologinėse tarnybose – psichologo, socialinio pedagogo ir specialiojo pedagogo etatus.

Ministerija, įgyvendindama Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007-2012 m. programą, siekia padėti savivaldybėms gerinti švietimo pagalbos teikimą. Jau antrus metus ji teikia finansinę paramą savivaldybėms steigiant švietimo pagalbos specialistų etatus. 2009 m. projekto vykdymui savivaldybių švietimo įstaigoms ir pedagoginėms psichologinėms tarnyboms numatyta skirti iki 1 mln. litų. Finansinę paramą numatoma teikti 2009 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais, jei savivaldybės, įsteigusios švietimo pagalbos specialistų etatus, įsipareigos tęsti šių etatų finansavimą nuo 2010 m. sausio 1 d.

Paraiškas iki 2009 m. birželio 1 d. prašome pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriui (A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius).

 

Aprašą ir paraiškas finansinei paramai gauti rasite ministerijos tinklalapyje: http://www.smm.lt/konkursai/index.htm, http://www.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis.htm.

Šiuo metu Lietuvoje 54 savivaldybėse veikia pedagoginės psichologinės tarnybos, kuriose yra 66,95 specialiųjų pedagogų, 64 logopedų, 101,9 psichologų, 10 socialinių pedagogų etatų. Šie specialistai dėl didelio darbo krūvio dažniausiai teikia paslaugas tik mokyklinio amžiaus vaikams. Siekdama sudaryti galimybes teikti švietimo pagalbą ankstyvajame amžiuje, ministerija padeda savivaldybėms steigti etatus darbui su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ir jų šeimomis.

Švietimo pagalbos specialistai padeda nustatyti vaiko raidos ypatumus, atlieka jų korekciją, padeda įvertinti vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, teikia konsultacinę pagalbą tėvams.

2008 metais buvo įsteigta 57,25 švietimo pagalbos specialistų etatų, iš jų ikimokyklinio ugdymo mokyklose: psichologo– 10,5, socialinio pedagogo – 15, 5 etatų; pedagoginėse psichologinėse tarnybose: psichologų – 13,25, socialinio pedagogo – 8,75, specialiojo pedagogo – 9,25 etatų. Šiems etatams 2008 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais finansuoti ministerija skyrė savivaldybėms per 620 tūkstančių litų.

 

www.infomazeikiai.lt