Darbą pradėjo sudaryta darbo grupė Aukštojo mokslo tarybos nuostatų projektui rengti

 

Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus įsakymu sudaryta darbo grupė Aukštojo mokslo tarybos nuostatų projektui rengti. Darbo grupei vadovauja švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. Darbo grupė iki birželio 1 d. parengs ir pateiks ministrui Aukštojo mokslo tarybos nuostatų projektą, nustatantį Aukštojo mokslo tarybos sudarymo ir veikimo principus.


Aukštojo mokslo taryba atrinks ir teiks švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti kandidatus į universitetų ir kolegijų tarybas. Nuostatuose bus nustatyta pretendavimo į universitetų ir kolegijų tarybų narius tvarka, reikalavimai kandidatams, kitos tarybos kaip patarėjos aukštojo mokslo politikos klausimais funkcijos.

Dabar svarstomame Mokslo ir studijų įstatymo projekte numatoma keisti aukštųjų mokyklų valdymo modelį, joms suteikiant specialų teisinį statusą. Aukštosios mokyklos turės didesnę laisvę spręsti strateginius plėtros ir kokybės gerinimo, laboratorijų bei bendrabučių atnaujinimo ir kitus klausimus, valdyti turtą ir juo disponuoti,

Aukštųjų mokyklų tarybos numatys strateginius aukštųjų mokyklų tikslus. Jos tvirtins aukštosios mokyklos misiją, rektoriaus teikiamus struktūrinių pertvarkymų planus, studijų kainas, nustatys mokyklos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, rinks rektorių, užtikrins aukštosios mokyklos atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėjais. Pusę jų narių sudarys akademinės bendruomenės nariai, pusę – visuomenės atstovai, kuriuos paskirs švietimo ir mokslo ministras Aukštojo mokslo tarybos teikimu. Dėl vieno tarybos nario švietimo ir mokslo ministras tarsis su aukštosios mokyklos senatu.

 

 

www.infomazeikiai.lt