Ministerija prašo savivaldybių nekarpyti mokinio krepšelio lėšų

 

Švietimo ir mokslo ministerija reaguodama į tai, kad kai kurios savivaldybės siūlo mokykloms pirkti vadovėlius tik už dalį mokinio krepšelyje tam skiriamų pinigų ar kitaip mažinti lėšas, prašo savivaldybių nesiimti drastiškų veiksmų. Tikslinė valstybės dotacija – mokinio krepšelis – turi būti naudojamas pagal paskirtį. Šių pinigų negalima skirti kitoms reikmėms.

Ministerija taip pat informuoja, kad Seimui patikslinus 2009 metų valstybės biudžetą, mokinio krepšelis sumažėjo nežymiai – 1,5 proc., arba 36 Lt ir dabar siekia 3738 Lt.

Atsižvelgiant į tai, ateinančių mokslo metų bendruosiuose ugdymo planuose numatyta viena savaitine valanda mažiau neformaliajam mokinių švietimui bendrojo lavinimo mokyklose. Mokykloms šios savaitinės valandos siūloma atsisakyti nuo rugsėjo 1 d. Tai padėtų išspręsti mažėjančio finansavimo problemą išvengiant griežtesnių taupymo priemonių.

Pagerėjus šalies ekonominei situacijai, bus grįžta prie anksčiau buvusių neformaliajam mokinių švietimui skirtų valandų.

 

www.infomazeikiai.lt