Bailys

Petriukas klausia medžioklėn išsirengusį tėvą:
– Tėveli, kodėl bijai kiškių?
– Visai jų nebijau.
– Tai kodėl pasiimi šautuvą ir šunį?