Matematikos mokytojas

Matematikos mokytojas, pažvelgęs į mokinio sąsiuvinį, buvo stačiai priblokštas, regėdamas painius skaičiavimus.
– Petriuk, vienas iš mūsų išsikraustė iš proto!
Kitą dieną Petriukas padeda ant mokytojo stalo voką.
– Kas jame? – klausia mokytojas.
– Pažyma, kad aš ne beprotis.