Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa kviečia teikti paraiškas

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, siekianti prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regiono plėtros ir taip didinti jo konkurencinį pranašumą, kad regionas taptų patrauklus gyventi ir lankytis, kviečia teikti projektų paraiškas pagal I prioriteto 1 paramos priemonę – verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtra ir II prioriteto 3 paramos priemonę – darnios bendruomenės kūrimas (maži projektai).

Paramą gali gauti Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionų (Latvija) ir Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno regionų vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos; įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė ir nevyriausybinės organizacijos.
Projektuose turi dalyvauti bent po vieną partnerį iš Lietuvos ir Latvijos. Partneris turi būti registruotas arba turėti pastovią buveinę ir aktyviai veikti programos teritorijoje.
Projektams finansuoti skiriama 33 milijonai eurų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramos. Minimali ERDF parama pagal I prioriteto 1 priemonę – 20 000 eurų, maksimali parama – 1 milijonas (investiciniai projektai) ir 500 000 eurų (kiti projektai). Minimali ERDF parama pagal II prioriteto 3 priemonę – 20 000 eurų, maksimali parama – 200 000 eurų.
Pareiškėjai gali prašyti ne daugiau kaip 1 milijono eurų ERPF paramos, jei projekte numatytos investicijos. Investiciniu projektu laikomas toks projektas, kurio šeštoje biudžeto eilutėje nurodyta suma sudaro daugiau nei 50 proc. viso tinkamo finansuoti projekto biudžeto. Kitais atvejais ERPF galima prašyti 500 000 paramos. 200 000 ERPF paramos galima prašyti, jei vadovaujantysis partneris yra nevyriausybinė organizacija arba paramos prašoma pagal II prioriteto 3 paramos priemonę. Jeigu projekto biudžetas yra 20 000 iki 50 000 eurų, investicijos nerekomenduojamos.
Programa dengia iki 85 pro. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paraiškos turi būti išsiųstos el. paštu ir paprastu paštu į programos Jungtinį techninį sekretoriatą ne vėliau kaip 2009 m. balandžio 30 dieną. Paraiškos forma ir kiti dokumentai (programos dokumentas, programos vadovas, ES teisės aktai) skelbiami programos interneto svetainėje www.latlit.eu
Jungtinis techninis sekretoriatas organizuoja informacinius seminarus, partnerių paieškos forumą, konsultacijas Lietuvoje ir Latvijoje. Informaciniai seminarai vyks: vasario 9 d. − Šiauliuose, vasario 10 d. − Naujojoje Akmenėje, vasario 17 d. − Anykščiuose, vasario 18 d. − Zarasuose, vasario 23 d. − Klaipėdoje, vasario 24 d. − Plungėje, kovo 2 d.− Kaune ir kovo 3 d.− Biržuose. Norintys dalyvauti seminaruose, kviečiami užpildyti ir atsiųsti registracijos anketą, kurią galima rasti interneto svetainėje www.latlit.eu