Siūloma nustatyti didesnį gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamą pajamų dydį

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius pateikė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.XIP-320. Nutarta įstatymo projektui po pateikimo pritarti (balsavo: už – 91) ir pradėti jo svarstymo procedūrą ypatingos skubos tvarka. Pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas.

Projektas parengtas siekiant nustatyti didesnį gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamą pajamų dydį (toliau – NPD) negalią turintiems gyventojams, sumažinant jų darbo užmokesčiui tenkančią mokesčio naštą.

Projektu taip pat siekiama nustatyti, jog gyventojų darbo užmokesčiui taikomo metinio NPD suma būtų nustatoma tik atsižvelgiant į gyventojo per mokestinį laikotarpį gautas apmokestinamąsias pajamas.

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, būtų taikomas 700 litų per mėnesį NPD. Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, būtų taikomas 600 litų per mėnesį NPD. Atsiradus arba pasibaigus teisei į šioje dalyje nurodytą NPD dydį, šis dydis pradedamas arba nustojamas taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į jį, mėnesį gautų pajamų.