Telšių regiono plėtros tarybai pateikti du projektiniai pasiūlymai dėl Renavo dvaro atnaujinimo

Vasario 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyriaus specialistai pateikė Telšių regiono plėtros tarybai du projektinius pasiūlymus dėl Renavo dvaro sodybos atnaujinimo.
Pirmuoju projektu, kurio preliminarus biudžetas – 1 176 470 litų, planuojama atlikti Renavo dvaro sodyboje esančio sandėlio restauravimo, tvarkymo ir amatų dirbtuvių įrengimo darbus.

Įgyvendinus projektą, pasak Projektų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Sigitos Barkuvienės, Renavo dvaro sodyboje bus sustiprintas poilsio, pramogų, paslaugų ir turizmo sektorius, padidės paslaugų įvairovė ir jų kompleksiškumas. Šiuo projektu taip pat bus prisidėta prie Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdžio gerinimo.
Antrajame projekte, kurio preliminarus biudžetas – 348 235 litai, numatyta sutvarkyti Renavo dvaro sodybos aplinką, siekiant padidinti turistinį patrauklumą. Dvaro sodyboje planuojama atstatyti gazonus, takus, privažiavimo kelius, atlikti parko valymo ir genėjimo darbus.