Kai kurie naujieji seimūnai slapta įrašinėja kolegas

www.vtv.lt

„Gaunu tokią informaciją, kad kai kurie nauji Seimo nariai nešiojasi kišenėse diktofonus. Sakysime, prieina prie manęs, pabendraujame, o jis, manęs neperspėjęs, visą pokalbį įrašinėja. Įrašinėja ne tik mane, bet ir kitus Seimo narius ir paskui giriasi, kad turi įsirašęs, ką apie vieną ar kitą dalyką pasakė kolega“, – taip apie kai kuriuos naujai išrinktus Seimo narius kalbėjo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas.
Seimo nario pareiga nepainioti privačių ir viešų interesų. Ar  tai kol kas pavyksta visiems naujosios kadencijos Seimo nariams?

Nenorėčiau įvardinti pavardžių, bet mes ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tikrai stebime šį procesą. Ačiū Dievui, grįžtame į tą pačią padėtį kaip ir prieš 8 metus, kai vykdėme labai griežtą kontrolę.

Dabar jau normalesnės viešų ir privačių interesų deklaracijos, iš kurių galime pamatyti, ar Seimo narys juos painioja, ar nepainioja.

Etikos komisija kiekviename posėdyje stebi, kad Seimo nariai nusišalintų nuo bet kokio balsavimo ar sprendimų priėmimo, jeigu tai liečia jų asmeninę kišenę.

Su kokia pašaline veikla etiška derinti Seimo nario darbą?

Aš neįsivaizduoju, kokia dar gali būti pašalinė veikla, nes Seimo nariui mokamas gan padorus atlyginimas, galima sakyti, didelis atlyginimas, kad jis daugiau jokios kitos veiklos nevykdytų.

Niekas nedraudžia Seimo nariui sukurti eilėraštį ar kažkokią dainą – tai yra normalu, bet tas neturi peraugti į verslą. Jeigu paveikslą pardavė, deklaravo, kad pardavė, ir gavo lėšas – tai yra normalu.

Jei nori, gali parašyti ir išleisti knygą, bet jokiu būdu negali įsipareigoti kažkokioms firmoms ar sudaryti darbo sutarčių. Tai Seimo nariui kategoriškai draudžiama.

O kaip dėl Seimo narių veiklos pramogų pasaulyje?

Kiekvienas Seimo narys iki priesaikos turi atsisakyti visų tų darbų, kuriuos jis dirbo prieš tai. Tai yra išaiškinta Konstitucinio Teismo.

Kai šią kadenciją kai kurie Seimo nariai tęsia savo verslą, nesvarbu, šou pasaulyje ar kitur, tai jau prasilenkia ne tik su etika, bet ir su Konstitucijos normų laikymusi. Kiekvienas Seimo narys prisiekia šventai laikytis Konstitucijos ir įstatymų, kai kas nesuprato šito, ypač naujai išrinkti Seimo nariai.

Gerus 2 mėnesius turėjome problemų, iki Etikos komisijoje priėmėme griežtą sprendimą, kad jie šitą veiksmą nutrauktų. Šiuo metu ši procedūra jau lyg ir baigiasi.

Ar Seimo nariai tinkamai laikosi aprangos kodo, priderančio dirbant tokioje aplinkoje? Kokia apranga dera Seimo nariui?

Svarbiausia, kad gerai dirbtų galvos, aišku, apranga neturi būti iššaukianti.

Jeigu vyksta plenariniai posėdžiai, reikia apsirengti kostiumą, užsirišti kaklaraištį. Jeigu nėra posėdžių, galima laisviau apsirengti, nieko baisiaus nematau. Svarbu, kad būtų tvarkinga apranga.

Kaip manote, ar visi parlamentarai tinkamai bendrauja su žiniasklaida?

Nuo žiniasklaidos nereikia bėgti. Kai aš pamatau įrašus, kaip Seimo narys nuo žurnalisto bėga į tualetą, kur šiuo metu sudėti ženklai, draudžiantys žurnalistams įsinešti kameras, man pasidaro truputį juokinga.

Mūsų prievolė yra teikti informaciją žiniasklaidai. Kaip gyventojai sužinos, ką mes darome, ir ar gerai darome, jeigu Seimo narys bijos duoti interviu. Šis sindromas labiausiai veikia naujus Seimo narius, gal tai kompleksai… Nors man keistoka, kai žmonės atėję iš šou verslo, kuriame praktiškai kiekvieną dieną bendravo su žiniasklaida, ir su kalbančia, ir su rodančia, o Seime „pasikavoti“ nori.

Praeitoje kadencijoje viena frakcija savo Seimo nariams uždraudė duoti interviu su priederme, kad šie, neduok Dieve, nenusišnekėtų.

Bet tai – kaip vaikiškas amžius, iš jo išaugama. Po truputį mokomės ir, manau, kad ir šios kadencijos Seimo nariai išmoks bendrauti su žiniasklaida, nebėgs nuo jos.

Kokius dar etikos pažeidimus, padarytus naujojo Seimo narių, būtumėte linkęs išskirti?

Gaunu tokią informaciją, kad kai kurie nauji Seimo nariai nešiojasi kišenėse diktofonus.  

Sakysime, prieina prie manęs, pabendraujame, o jis, manęs neperspėjęs, visą pokalbį įrašinėja. Įrašinėja ne tik mane, bet ir kitus Seimo narius ir paskui giriasi, kad štai turi įsirašęs ką apie vieną ar kitą dalyką pasakė kolega. Aš manau, kad tai prasilenkia su bet kokia etika.

Matau išsišokimų, arogancijos, bet ką jau padarysi, aš visa tai nurašau jaunos demokratijos principams, – augsime, tobulėsime, užaugsime.

Kai kurie nauji Seimo nariai tikrai turi politikų bruožų, bet politiku netampama per dieną ar dvi, reikia bent kadenciją padirbti Seime, tada jau gali save vadinti profesionaliu politiku. Yra daug arogancijos, nesiskaitymo su tais, kurie jau daugiau negu dešimt metų dirba.

Naujokai mano, kad mes nieko neišmanome, o jie viską žino, po to pasirodo, kad viskas yra atvirkščiai. Seimo nario darbe veteranams tenka didžiausias krūvis ir jauniems nereikėtų vaikščioti pasipūtusiems, nes yra kolektyvas, o kolektyve mes visi turime būti lygūs. Ir nesvarbu, kokį tu postą užimi, ar Seimo Pirmininko, ar komiteto pirmininko, skaitytis vieniems su kitais vis tiek reikia.