Du verslininkai…

Stovi Gariūnuose du verslininkai – komersantai: Jonaitis su Petraičiu. Abu turi po palapinę padėvėtų drabužių, bet abu nusiminę. Biznis sekasi blogai, pirkėjų nebelikę, o dar ta idiotiška mokesčių reforma… Turtingiausiesiems – nuolaidos, galą su galu nesuduriantiems – padidinti mokesčiai, smulkiajam verslui – iš viso peilis. Iš nevilties abu vyrai žadėjo vasario 3-ią Seimui vėl langus išdaužyti, bet per radiją išgirsta, kad mitingo nebus – smulkiųjų ir vidutinių verslininkų atstovė lyg susitarė su A.Kubilium dėl kažkokių nuolaidų. O kokių – kaip sužinoti?
„Varyk, Jonaiti, į vyriausybę ir sužinok, kada ta prakeikta krizė baigsis, kada Lietuvoje bus socialinis teisingumas ir visi laimingi, – galop pareiškia Petraitis. – Aš baigęs tik vidurinę, o tu – „profkę“, geriau susigaudysi.
Nuskuodžia Jonaitis į Vyriausybės rūmus. A.Kubilius dabar nebe pasikėlęs, su visais tik bendrauja, kaip smulkaus verslo atstovą priėmė ir Jonaitį. Išgirdęs klausimą ima aiškinti:
„Matai, krentantis BVP tempia ekonomiką į recesijos stadiją, o įsibėgėjusi infliaciją be kitų iššaukė ir likvidumo problemą, kurią tenka spręsti nepopuliariomis monetarinės bei fiskalinės politikos priemonėmis, todėl…“ – ėmė aiškinti premjeras.
Bet pamatęs ištįsusį Jonaičio veidą, nutyla ir sekundę pamastęs priveda svečią prie lango.
„Matau, kad moksliškai tu nesuprasi, pabandysiu paaiškinti ūkiškai. Ar matai pro langą naujus limuzinus, kuriuos Seimas pirko krizės proga? Štai tas juodas blizgantis – mano. O šalia jo – A.Šemetos. Tai va, kai dėka mūsų išmintingos mokesčių reformos viduryje stovės ir tavo limuzinas, – Lietuvoje bus socialinis teisingumas ir visi laimingi.“
Parlekia laimingas Jonaitis į turgų, prieina prie Petraičio.
„Na sužinojai?“
„Sužinojau.“
„Greičiau klok!“
„Matau, kad moksliškai tu nesuprasi, tai pabandysiu paaiškinti ūkiškai. Ar matai turguje padėvėtų drabužių palapines? Štai ta skylėta – tavo, o šalia jos užlopyta – mano. Tai va, kai dėka jų išmintingos mokesčių reformos viduryje stovės ir A.Kubiliaus padėvėtų drabužių palapinė, – Lietuvoje bus socialinis teisingumas ir visi laimingi.“