LATGA-A: dėl Deivydo Norvilo dainos "Lietuva" tolesnio dalyvavimo konkurse "Dainų daina"

LATGA-A, gavusi informaciją apie galimą svetimo kūrinio panaudojimą D. Norvilo dainoje „Lietuva“, pavedė LATGA-A muzikos ekspertui Valdui Bytautui pateikti išvadas dėl minėtų faktų. Tiek jo, tiek vėliau muzikos ekspertų komisijos pateiktose išvadose konstatuota, jog dainos „Lietuva“ „…melodinis motyvas akivaizdžiai panašus į britų grupės „The La,s dainos „There She Goes“ motyvą (red. – V.Bytauto)…“, bei „…abiejų dainos priedainiuose yra akivaizdus motyvinis sutapimas… (red. – Komisijos)“.

Atsižvelgę į tai bei į autorinės teisės specialistų nuomonę, teigiame, kad dėl dainoje „Lietuva“ galimo kito kūrinio motyvų panaudojimo, nėra teisinio pagrindo atmesti autorystės pasisavinimo (plagiato) fakto. Tokį sprendimą, esant reikalui, galėtų priimti tik teisės institucijos, atlikusios išsamius tyrimus, išklausiusios ne tik muzikos specialistų, autoriaus Deivydo Norvilo, bet ir kitos pusės – kūrinio „There She Goes“ autorių bei turtinių teisių turėtojų nuomonės.

Atsižvelgę į minėtas aplinkybes, siūlome neleisti D. Norvilo dainai „Lietuva“ dalyvauti tolesniuose konkurso turuose. Kūrinio pakeitimas, kaip siūlo muzikos ekspertų komisija, problemos neišsprendžia, nes pakeitimai turėtų būti esminiai, o tokiu atveju jau būtų kitas kūrinys.

Edmundas Vaitekūnas, LATGA-A generalinis direktorius