Panaikinta Seimo narių Roko Žilinsko, Vytauto Gabšio ir Vyktor Uspaskich teisinė neliečiamybė

Seimas, nepritaręs Seimo laikinųjų tyrimo komisijų išvadoms, sutiko, kad Seimo nariai Rokas Žilinskas ir Vytautas Gabšys būtų traukiami baudžiamojon atsakomybėn, suimami ar kitaip suvaržoma jų laisvė.

Seimas, nepritaręs siūlymui balsuoti slaptai, balsavo alternatyviai.

„Už” Komisijos išvadą dėl Roko Žilinsko balsavo 18 Seimo narių, prieš – 88, t.y. Seimo rezoliucijos „Dėl Seimo nario R.Žilinsko asmens neliečiamybės” projektas Nr.XIP-115 nepriimtas (alternatyvus balsavimas alternatyvus balsavimas). Nepritarus Komisijos išvadai, Seimas sutiko, kad Seimo narys Rokas Žilinskas būtų traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas ar kitaip suvaržoma jo laisvė.

Taip pat nepriimtas Seimo rezoliucijos „Dėl Seimo nario Vytauto Gapšio asmens neliečiamybės” projektas Nr.XIP-114 ir tuo pačiu nepritarta Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadai.

Už komisijos siūlymą nesutikti, kad Seimo narys Vytautas Gabrys būtų traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas ar kitaip suvaržoma jo laisvė balsavo 15 Seimo narių, prieš – 88 (alternatyvus balsavimas alternatyvus balsavimas: A – už rezoliucijos priėmimą (už 15), B – už rezoliucijos nepriėmimą (už – 88), pritarta A).

Seimas, pritaręs laikinosios tyrimo komisijos išvadai, priėmė Seimo rezoliuciją „Dėl Seimo nario Viktor Uspaskich asmens neliečiamybės” (projektas Nr.XIP-113): alternatyvus balsavimas alternatyvus balsavimas: A – už siūlymą patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį V. Uspaskichą (už – 90), B – prieš siūlymą patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį V. Uspaskichą – 12.

Nutarta sutikti, kad Seimo narys V.Uspaskich būtų traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas ar kitaip suvaržoma jo laisvė.

Šaltinis: LR Seimas