Lietuva sieks kompensacijų po IAE uždarymo

alfa.lt

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus priėmė ministrą pirmininką Andrių Kubilių, būsimąjį užsienio reikalų ministrą Vygaudą Ušacką ir Lietuvos derybininką su Europos Sąjunga dėl energetikos problemų Aleksandrą Abišalą.

Susitikimo dalyviai aptarė, kokios pozicijos Lietuva laikysis gruodžio 11–12 dienomis vyksiančiame Europos vadovų tarybos (EVT) susitikime. Briuselyje bus diskutuojama dėl ekonomikos atkūrimo plano, energetikos ir klimato kaitos, bendrosios žemės ūkio politikos, Rytų partnerystės politikos, Lisabonos sutarties.

Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuvai svarbu, jog būtų patvirtintas ekonomikos atgaivinimo planas, numatantis ES biudžete papildomai sukaupti 5 mlrd. eurų energetikos infrastruktūros plėtrai. Šie pinigai būtų panaudoti ir strateginiams Lietuvos projektams – elektros jungtims tarp Lietuvos ir Švedijos bei Lietuvos ir Lenkijos statyboms finansuoti. V. Adamkaus nuomone, ne mažiau svarbu, kad EVT išvadose būtų užfiksuota ES parama Baltijos jungčių planui.

Klimato kaitos ir energetikos pakete Lietuva sieks išimčių, kad būtų kompensuojama po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo padidėjusi anglies dvideginio emisijų našta.