Apsvarstyti trys būdai kaip nuo sausio didinti pedagogų atlyginimus

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus duomenimis Darbo grupė Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programos vykdymui ir darbo apmokėjimo sistemai tobulinti apsvarstė tris galimus variantus, kaip, vykdant Vyriausybės nutarimą, nuo 2009 metų sausio 1-osios didinti pedagoginių darbuotojų atlyginimus.

Pagal Vyriausybės priimtą nutarimą, po Naujųjų metų mokytojų atlyginimai vidutiniškai bus didinami 10 proc. Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis padidės dar keliais šimtais litų. Siūlomi trys variantai, kaip nuo sausio 1 dienos padidinti pedagoginių darbuotojų atlyginimus: visiems mokytojams, tiek jauniems, tiek ekspertams, taip pat kitiems pedagoginiams darbuotojams didinti vienodai 10 procentų, antras variantas – visiems didinti vidutiniškai 10 proc. Trečiasis – visiems pridėti po tam tikrą pinigų sumą: mokytojams – po 150 litų už 18 pedagoginių valandų, auklėtojams – po 180 litų už 36 pedagogines valandas ir socialiniams pedagogams – po 215 litus už 36 pedagogines valandas.

 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovų nuomone, priimtinesnis pirmasis variantas – visiems pedagoginiams darbuotojams pridėti po 10 procentų. Kitos profesinės sąjungos, taip pat Pagrindinių mokyklų asociacijos, Lietuvos mokyklų vadovų, Savivaldybių švietimo padalinių vadovų asociacijos, pasitarusios su mokytojais, savo nuomonę pateiks vėliau.

Darbo grupei Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programos vykdymui ir darbo apmokėjimo sistemai tobulinti vadovauja ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas. Darbo grupėje dalyvauja kiti ministerijos darbuotojai, savivaldybių, Pagrindinių mokyklų asociacijos, Lietuvos mokyklų vadovų, Lietuvos gimnazijų, Lietuvos profesinių mokyklų direktorių, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijų atstovai, profesinė sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovai.

Įgyvendinant Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą, kurią pavasarį patvirtino Vyriausybė, per šiuos metus mokytojų atlyginimai buvo didinami tris kartus. Paskutinį kartą – nuo rugsėjo 1-osios pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai buvo padidinti visiems vienodai – pridėta po 15 procentų. Skirtumas tarp jauno mokytojo, tik pradėjusio dirbti mokykloje, ir mokytojo eksperto padidėjo daugiau nei 1100 litų už 36 pedagogines valandas. Palyginti su 2007 metais, pedagogų algos per 2008 metus iš viso padidėjo 45 procentais.