Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės neįteisino lyties keitimo

Šių metų lapkričio 5 d. įsigaliojo teisingumo ministro įsakymu patvirtintos naujos redakcijos Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės. Pasak LR Teisingumo ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus specialistų šios taisyklės patvirtintos įgyvendinant Civilinį kodeksą, o minėtuose taisyklių pakeitimuose įtvirtintos kelios naujovės, kurios pirmiausia yra susijusios su procedūrų supaprastinimu.

Naujos redakcijos taisyklėse, be kitų pakeitimų, buvo patikslinti pavardės pakeitimo pagrindai, tarp jų atsirado ir pagrindas pakeisti pavardę tais atvejais, kai asmuo turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties. Šio pagrindo atsiradimą sąlygojo praktikoje pasitaikanti situacija, kai užsienio valstybėse išduotuose asmens dokumentuose yra nurodoma pavardės forma, kuri neatitinka asmens lyties, pavyzdžiui, moteriai yra suteikta vyriška pavardės forma ar atvirkščiai.

 

Paminėtina ir tai, kad naujos redakcijos taisyklėse yra aiškiai nurodyta, kad keičiant asmens vardą ar pavardę pasirinktasis vardas ar pavardė turi atitikti asmens lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

Asmens lyties pakeitimas nėra Asmens vardo, pavardės ir tautybės taisyklių reguliavimo dalykas. Pagal Civilinį kodeksą, asmens lyties pakeitimas būtų laikomas valstybės registruojamu civilinės būklės aktu, o vardo ir pavardės pakeitimas asmeniui, pasikeitusiam lytį, būtų lyties pakeitimo pasekmė. Pažymėtina, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos įstatymais nėra nustatytos nei lyties pakeitimo sąlygos, nei tvarka.

Praėjusią savaitę įsigaliojusiose Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklėse yra ir daugiau naujų nuostatų: nustatytas trumpesnis asmens prašymo pakeisti vardą, pavardę ar tautybę nagrinėjimo terminas, patvirtinta paprastesnė prašymo pakeisti vardą, pavardę, tautybę forma, nebereikalaujama nurodyti informacijos apie anksčiau darytus vardo, pavardės, tautybės pakeitimus, duomenų apie teistumą, pridėti nuotraukos.