Pareigūnai kyla į kova su nelegalaus alkoholio gamintojais

 Siekdami suaktyvinti šalies teritorinių policijos įstaigų veiklą šioje srityje, užkardyti ir išaiškinti neteisėto alkoholinių gėrimų realizavimo atvejus bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su alkoholio ir kitų akcizais apmokestintų prekių apyvartos kontrole, š. m. spalio 12 d. – gruodžio 31 d. šalyje bus vykdoma prevencinė priemonė „Nelegalus alkoholis”.

 

Pareigūnams nurodyta kaupti, sisteminti ir  analizuoti informaciją, susijusią su alkoholio ir jo produktų, tabako ir jo gaminių, kitų akcizais apmokestintų prekių apyvarta bei organizuoti prevencines priemones, ypatingą dėmesį skirti asmenims, jau baustiems už nelegalią veiklą šioje srityje, taip pat nakties metu prižiūrimoje teritorijoje esančioms nustatytoms vietoms, kuriose gali būti vykdoma nelegali prekyba alkoholiu.

 

 Patikrinimų metu bus kreipiamas dėmesys į nuošaliai esančias sodybas, angarus, garažus ar kitas vietas, tinkamas neteisėtai gaminti alkoholinius gėrimus ar sandėliuoti neteisėtai į Lietuvą atgabentas akcizines prekes. Eismo priežiūros tarnybos pareigūnai sustiprins eismo kontrolę pasienio regionuose, ypatingą dėmesį atkreipiant į kontrabandininkų dažniausiai naudojamus automobilius ir automobilius su laikinaisiais registracijos numeriais.

 

Vykdant šią priemonę bus bendradarbiaujama su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos padalinių pareigūnais, kartu bus organizuojamos kryptingos prevencinės priemonės, siekiant užkardyti ir išaiškinti neteisėtos alkoholio ir kitų akcizais apmokestintų prekių apyvartos atvejus.

 

Pasitelkiant policijos rėmėjus bei  turgaviečių ir prekyviečių administraciją bus organizuojami tiksliniai reidai turgavietėse, prekyvietėse ir jų prieigose, siekiant užkirsti kelią nelegaliai į Lietuvą patekusių alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių neteisėtam realizavimui vidaus rinkoje. Susitikimuose su seniūnais, bendruomenių aktyvistais, verslininkais, urėdais, parduotuvių, degalinių darbuotojais, siekiant išaiškinti nelegalaus alkoholio apyvartos atvejus ir vietas.

 

Pareigūnai keisis informacija apie neteisėtų alkoholio ir jo produktų apyvartos atvejų užkardymą bei išaiškinimą, vietinėse žiniasklaidos priemonėse skelbs švietėjišką informaciją gyventojams apie vykdomą priemonę, atsakomybę už neteisėtą alkoholinių gėrimų gaminimą, laikymą ar realizavimą, taip pat pasitikėjimo telefonus, kuriais asmenys galėtų pranešti apie neteisėtai vykdomą veiklą.

 

Šiais metais nakties metu uždrausta prekyba alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos įmonėse, padidintas akcizas alkoholiui ir dėl finansų krizės sumažėjęs legaliai parduodamo alkoholio vartojimas, kaip rodo statistika, gerokai padidino neteisėto namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų gaminimo, laikymo, gabenimo atvejų skaičių ir padidino nelegalios prekybos alkoholiu Lietuvoje mastą.

 

Per 2009 m. 8 mėn. užregistruota 513 neteisėtų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų gaminimo, laikymo, gabenimo atvejų, arba 72,7 proc. daugiau nei per 2008 m. 8 mėn. (297). Ištirtos 442 nusikalstamos veikos, arba 86,2 proc. (pernai ištirta 93,6 proc.).

 

Šiais metais neteisėtų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų gaminimo, laikymo, gabenimo atvejų ištirta 59,0 proc. daugiau.

 

www.infomazeikiai.lt