Pamušta akis

Ateina moteris į darbą su pamušta akimi. Jos klausia:

– Kas tave taip išgražino?

– Vyras.

– O mes manėm, kad jis atostogauja.

– Aš irgi taip maniau.