Bobulytė ir Kubilius

Gedimino prospekto šaligatviu vienoje pusėje eina Kubilius, o kitoje bobulė. Ji pasižiūrėjo į Kubilių ir į viršų iškėlė kumštį. Kubilius irgi pamojavo kumščiu, o bubulė ne pėsčia – iškėlė ir antrą kumštį. Kubilius, kaip inteligentiškas žmogus, pasukiojo pirštą prie smilkinio
ir nuėjo.

 

 

Grįžo Kubilius namo ir sako žmonai: …žinai sutikau gatvėje bobulę, o ji man rodo – į snukį gausi , o aš – pati tu gausi. Ji – tu manęs nežinai, aš du kartus daugiau duosiu. Na ką galvoju – pasimaišė bobulytei protas ir nuėjau toliau.

Grįžta bobulė namo ir pasakoja: žinot sutikau Kubilių. Aš jam rodau – laikyk valdžią, jis man – laikau. Sakau – laikyk tvirčiau, o jis – tai kad proto neužtenka!