Nauja galimybė jauniesiems žurnalistams

Iniciatyvūs, kūrybingi ir smalsūs jauni žmonės kviečiami prisijungti prie jaunųjų žurnalistų komandos „Žinau viską“. Komandos nariai teiks informaciją rašydami, fotografuodami, filmuodami jaunimui įdomiomis ir naudingomis temomis, dalyvaus tarptautiniuose renginiuose.

„Lietuvos regionuose gyvenantys jauni žmonės dažnai skundžiasi, jog  jiems trūksta suprantamos ir lengvai prieinamos informacijos apie įvairias tobulėjimo ir karjeros galimybes.

 

Suburdami komandą „Žinau viską“ siekiame, kad patys jauni žmonės kurtų informaciją jauniems žmonėms ir užpildytų egzistuojančias informacijos spragas” – teigia ES programos Veiklus jaunimas projektų koordinatorė Agnė Kviklienė.

 

Sausio 20 dieną ES programa Veiklus jaunimas ir jaunimo informacijos tinklas Eurodesk Lietuva pradeda burti jaunųjų žurnalistų komandą pavadinimu „Žinau viską“. Jos nariais kviečiami tapti kūrybingi ir iniciatyvūs jauni žmonės, norintys įgyti komunikacijos, informavimo, žurnalistinės patirties. „Žinau viską“ nariai kalbės, rašys, fotografuos, filmuos ir kitais būdais perteiks informaciją apie studijų, tarptautinių jaunimo mainų, savanoriškos veiklos, stažuočių ir įsidarbinimo galimybes jauniems žmonėms, informuos apie ES ir Lietuvos jaunimo politiką.

 

„Nebūtina ateiti į komandą jau išmanant visas šias temas, užtenka tiesiog noro gilintis ir domėtis bei skleisti žinią – suteiksime komandos nariams visas galimybes tobulėti tiek daugiau sužinant apie pasirinktas temas, tiek tobulinant žurnalistinius įgūdžius“, – drąsina Eurodesk Lietuva atstovas Evaldas Rupkus.

 

Komandos „Žinau viską“ nariai bus skatinami įvairiais prizais, vardine atributika ir ypatingais pasiūlymais. Visi komandos nariai bus kviečiami dalyvauti mokymuose, o patys aktyviausieji žinių galės semtis nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
Išsamią informaciją apie kvietimą tapti komandos nariu bei anketą galima rasti http://www.eurodesk.lt/prisijunk.

Daugiau informacijos

 

Veiklus jaunimas – tai ES programa skirta visiems 13 – 30 metų žmonėms. Programa suteikia jauniems žmonėms neformalaus ugdymo(-si) galimybes bei finansines subsidijas jų inicijuotiems bei įgyvendinamiems projektams, skatina Europos šalių jaunimo bendradarbiavimą. Lietuvoje programą koordinuoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. Išsamesnė informacija – www.jtba.lt.

 

Eurodesk Lietuva – Europos jaunimo informacijos tinklo, veikiančio 30 Europos šalių ir teikiančio išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu, padalinys Lietuvoje. Eurodesk informuoja apie  jaunimo iniciatyvų finansavimo programas ir mobilumą (studijas, stažuotes, darbą ir savanorystę) Europoje. Išsamesnė informacija – www.eurodesk.lt.

Kontaktiniai asmenys:

Eurodesk Lietuva  ES programa „Veiklus jaunimas“
Evaldas Rupkus  Agnė Kviklienė
8 670 05916    8 5 2497003
evaldas@eurodesk.lt  agne@jtba.lt