Mokesčių inspekcija tikrina Mažeikių įmones

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Telšių AVMI) informuoja, kad įtarimų dėl nuostolingos veiklos keliančios įmonės, pakviestos pasikalbėti, skuba taisyti savo klaidas. Praėjusią savaitę su mokesčių administratoriumi susitiko šešių Mažeikių bendrovių atstovai.

Vienas jų pokalbio išvakarėse patikslino deklaraciją – siuvimo įmonės pardavimų pajamos, nuo kurių mokami mokesčiai, padidėjo beveik 330 tūkst. litų, o šeši įmonės darbuotojai įforminti dirbti pilnu etatu.

AVMI primena, kad į tikrintinų įmonių sąrašą patenka rizikingiausios įmonės, kurios galimai neapskaito pajamų ir gali mokėti atlyginimą „vokelyje“. Kitą savaitę su Telšių AVMI specialistais susitiks ir  Telšių įmonių atstovai.

 

„Mokesčių administratorius įvertina įmonės pelningumą, sukuriamą pridėtinę vertę, pirkimų ir pardavimų santykį, ir, jei kyla pagrįstų abejonių dėl jos veiklos skaidrumo, vadovo prašo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl veiklos rodiklių“, – situaciją komentuoja Telšių AVMI viršininko pavaduotojas Vaclovas Dikontas.

 

Mažeikiuose įregistruota individuali įmonė 4 metus iš eilės deklaravo kelis šimtus tūkstančių litų siekiantį nuostolį, dalį kurio bandė pagrįsti įsiskolinimais bankui. Įtarimų dėl galimo darbo užmokesčio mokėjimo „vokeliuose“, neapskaitytų pajamų, mokesčių mokėjimo vengimo sukėlė ir tai, jog  įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per mėnesį tesiekė tik apie 340 litų, o sau atlyginimo savininkas nurodė nemokėjęs.

 

Pakviestas į susitikimą su mokesčių administratoriumi, jis pateikė patikslintas šių metų deklaracijas už 9 mėnesius. Iš 19 dirbančiųjų 6 įdarbinti pilnu etatu. Patikslintose deklaracijose įmonės pardavimai išaugo beveik 330 tūkst. litų – iki 800 tūkst. litų, papildomas valstybei mokėtinas pridėtinės vertės mokestis nuo šios sumos – beveik 70 tūks. litų Atvykęs į pokalbį šios individualios įmonės savininkas teisinosi aplaidumu ir paaiškino, kad neva turguje prekiauja keli asmenys, kartais apskaitos dokumentus palieka automobilyje ir ilgą laiką nepateikia buhalteriui.

 

Dar penkių pagal tuos pačius principus atrinktų Mažeikių įmonių savininkams Telšių AVMI specialistai pasiūlė patikslinti PVM deklaracijas, deklaruojant sunaudotas prekes asmeniniams poreikiams tenkinti, peržiūrėti ankstesnių metų pardavimus ir t.t.

 

„Pokalbiai – efektyvi prevencijos priemonė kovojant su „šešėline“ veikla, jų metu vadovų dėmesys atkreipiamas ir į mažą darbuotojams mokamą atlyginimą“, – pastebi V. Dikontas.

 

Savo dėmesį nukreipusi į įmonių buhalterinėje apskaitoje neapskaitytas pajamas, kaip galimą „vokelių“ šaltinį, VMI ir toliau tęsia rizikingiausių mokesčių mokėtojų atranką. Jei įmonių vadovų atsakymai į išsiųstus laiškus netenkina, jie  kviečiami pokalbio į teritorinį AVMI skyrių. Artimiausiu metu į tokius susitikimus atvyks 5 Telšiuose registruotų įmonių, kurios penkerius metus iš eilės deklaruoja nuostolingą veiklą ir taip galimai neapskaito pajamų, atstovai.

 

VMI akcentuoja, jog pasirinktos įmonės nebūtinai gali veikti nesąžiningai, todėl pateikus pagrįstus pasiaiškinimus dėl įtartinų įmonės rodiklių, nebūtinai gali sulaukti tikrintojų. Aktyvūs kontrolės veiksmai (įvairūs tikrinimai) bus taikomi tik pačioms rizikingiausioms įmonėms, kurios atrinktos atlikus nuodugnią analizę.

 

VMI primena ir kviečia gyventojus, žinančius apie mokamus atlyginimus „vokeliuose“ ar  daromus kitus mokestinius pažeidimus, pranešti apie tai pasitikėjimo telefonu 1882.

 

{parasas}