AB „Mažeikių nafta“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė sutartis

 

Pasak AB „Mažeikių nafta” atstovo spaudai Jacek Jan Komar, AB„Mažeikių nafta“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ sudarė sutartis dėl pervežimų geležinkeliais paslaugų. Šios sutartys apima žaliavos, produktų ir prekių pervežimų tvarką bei papildomas paslaugas, tokias kaip vagonų perkėlimas gamyklos teritorijoje, cisternų valymas ir t.t. 
Šios sutartys, kurių įsigaliojimo data nustatyta 2008 metų spalio 1 diena, pakeičia 1999 metų sutartis dėl pervežimų geležinkeliais paslaugų.

2008 metų spalio mėnesį bendrovės „Mažeikių nafta“ ir „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė laikiną susitarimą, kuris stabilizavo abejų pusių verslo santykius ir sudarė galimybes pradėti derybas dėl 1999 metų sutarties interpretacijos ir dėl bendradarbiavimo sąlygų ateityje.
Nesutarimai dėl 1999 metų sutarties interpretavimo paaštrėjo praėjusių metų trečią ketvirtį ir atsiliepė paslaugų tekimo nesklandumais ir bylomis arbitražo bei kituose teismuose. AB „Mažeikių nafta“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ tęsia derybas dėl atsiskaitymų už 1999 metų sutarties galiojimo laikotarpį.
Naujos sutartys galios iki 2024 metų – tą patį laikotarpį, kuris buvo numatytas 1999 metų sutartyje.