Autobuso keleivis

Autobuse vienas keleivis keistai elgėsi – tai suklykia, pašoka nuo sedynės, tai dejuoja, kol pagaliau iš skausmo perkreiptu veidu iš savo klyno ištraukė voverę ir ją užmuša į sėdynes atlošą. Kilo didelis keleivių pasipiktinimas. Žmogelis aiškinasi:
– Radau aš ją miške ir norėjau parvežti namo – parodyti anūkams. Įkišau ją į užantį, bet jai ten nepatiko ir ji nusileido žemiau juosmens… – aš dar kentėjau. Atrado „kankorėžį” ir pradėjo jį lukštenti… – aš dar kentėjau. Lindo gilyn ir surado du „gyliukus”- pradėjo juos krimsti… – aš dar kentėjau. Negana to, nulindo dar giliau ir suradusi „drevę” pradejo nagais ją plėsti…- aš dar kentėjau. Bet kada „kankorėžį” ėmė vilkti į „drevę”…- aš n e b e i š k e n č i a u !..