Savivaldybė skyrė lėšų bendrosioms socialinėms paslaugoms finansuoti

Kaip praneša Mažeikių savivaldybės ryšių su visuomene skyrius , praėjusią savaitę Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius pasirašė finansavimo sutartis su bendrųjų socialinių paslaugų teikėjais.

Mažeikių rajono socialinio darbo 2008-2012 programos bendrųjų socialinių paslaugų vykdymo konkurso socialinių programų atrankos komisija išnagrinėjo tris pateiktas 2010 metų bendrųjų socialinių paslaugų paraiškas

bei pasiūlė skirti Savivaldybės biudžeto lėšas joms finansuoti.

Kaip informavo atrankos komisijos pirmininkė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Aldona Gagienė, VšĮ „Mažeikių bendruomenės centras“ skirta 50  tūkst. litų; VšĮ „Viekšnių bendruomenės centras“ – 20  tūkst. litų; sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Mažeikių viltis“ – 20  tūkst. lt.

 

{mazeikiaia}

{parasas}