Mokyklų naujovė – elektroninis dienynas

 Šalies mokyklose popierinius dienynus vis dažniau pakeičia elektroniniai. Vis daugiau mokyklų renkasi el. dienyną, taip žengdami koją kojon su naujausiomis technologijomis. Mažeikių rajono mokyklos taip pat ne išimtis. Pasidomėjome kiek gi mokyklų mūsų rajone vietoje senų, popierinių dienynų, pradėjo naudotis elektroniniais? 

Mūsų žiniomis, Mažeikių rajone yra 4 mokymosi įstaigos, kurios savo darbe ne tik taiko, bet jau ir naudoja elektroninius dienynus, tai M. Račkausko, Gabijos, Viekšnių ir Sedos V. Mačernio gimnazijos.

 

Pasak M. Račkausko gimnazijos pavaduotojos, jų gimnazijoje tai nėra kažkokia naujovė, nes el. dienynus jie naudoja jau daugiau nei penkerius metus. Jų gimnazijoje jau senai nebėra  mokinių pažymių knygelių, nes jos nereikalingos, kadangi visi pasiekimai yra fiksuojami el. dienyne.

 

Štai Gabijos gimnazijos direktorius tvirtino, kad šioje gimnazijoje el. dienynas egzistuoja ketverius metus, tačiau jie taip pat turi ir popierinį dienyną, todėl jie dubliuojasi. Direktorius taip pat išreiškė viltį, kad ateinantį rugsėjį Gabijos gimnazijoje liks tik elektroninis dienynas.

 

Popierinio dienyno bando atsisakyti ir Viekšnių gimnazija. Jau nuo vasario 1 dienos, el. dienynas bus įdiegtas nuo 11 klasės, o rugsėjyje, pasak gimnazijos direktoriaus, ir visoje gimnazijoje.

 

Sedos V. Mačernio gimnazija taip pat neatsilieka nuo pastarųjų ir savo sistemoje taip pat ketina įvesti elektroninį dienyną. Šiais mokslo metais dar ketinama vesti abu dienynus, t.y., tiek popierinį, tiek elektroninį, tačiau jau nuo rugsėjo pirmosios, anot direktorės, Sedos V. Mačernio gimnazijoje turėtų likti tik pastarasis variantas.

 

Visi kalbinti gimnazijų vadovai buvo vieningos nuomonės apie el. dienynų naudingumą visais atžvilgiais, tiek mokyklos administracijos, tiek mokytojų, klasės auklėtojų, tėvų ir net pačių mokinių. 

 

Mažeikių švietimo skyriaus vadovas A. Stonkus el. dienyną apibūdino kaip operatyvios informacijos pateikimą, taip pat pabrėžė, kad toks dienynas nėra privalomas, tačiau rekomenduojamas.

„Tai greita, patogu ir saugu”, – sakė A. Stonkus.

 

Šiek tiek informacijos apie el. dienyną:

Elektroninis dienynas – tai specializuota informacinė sistema skirta mokymo įstaigoms. Sistemos pagrindinė paskirtis – pakeisti dienyną ir pažymių knygeles, padarant jas elektronines.

Sistema veikia tinklalapio principu, t.y. duomenys suvedami bei peržiūrimi naudojantis interneto naršykle. Duomenys saugomi duomenų bazėje, kompiuteryje-serveryje. Tame pačiame serveryje yra patalpinta ir pati informacinė sistema. Sistemoje yra trijų rūšių vartotojai: mokiniai (jų tėveliai), mokytojai ir administratoriai.

 

Kiekvienas programos naudotojas turi atskirą vartotojo vardą ir slaptažodį, kurių pagalba yra atpažįstamas programos. Taip pat jų pagalba yra užtikrinamas duomenų saugumas ir konfidencialumas, t.y. mokiniai negali peržiūrėti kitų mokinių pažymių, mokytojai negali koreguoti kitų mokytojų įvestos informacijos.

Sistema labiau orientuota į mokymo įstaigas, kurios turi nuolatinį interneto ryšį. Nes vos tik įvedami nauji pažymiai, juos jau gali išvysti mokinių tėvai.

 

El. dienynų nauda: 

Tėveliams:

    * Galimybė tėveliams ar globėjams nuolat stebėti savo vaikų pasiekimus, pamokų lankomumą, mokinio pamokų tvarkaraštį;

    * Galimybė matyti vaikams užduodamus klasės darbus, namų darbus ir jų atlikimo terminus;

    * Mokiniams skirtus pagyrimus ar pastabas gali matyti ir jų tėveliai ar globėjai;

    * Galimybė tėveliams ar globėjams patogiu laiku gauti pažymių, lankomumo, pagyrimų, pastabų ir kitas ataskaitas SMS žinute.


Mokiniams:

    * Galimybė stebėti savo pažangumo rodiklius;

    * Galimybė matyti mokytojų pagyrimus, pastabas;

    * Galimybė stebėti, klasės darbus, užduodamus namų darbus, bei jų atlikimo terminus;

    * Galimybė matyti mokytojų pagyrimus bei pastabas.