Sausio 13 užmarštin negrimzta

 Sausio 13 d., trečiadienį, Mažeikių rajone vyks Laisvės gynėjų dienai paminėti skirti renginiai.

Senamiesčio pagrindinėje mokykloje ta proga parengtas teminis stendas, 8.00 val. ant kabinetų palangių mokiniai uždegs žvakutes. Žuvusieji už Lietuvos laisvę bus pagerbti tylos minute. 12.00 val. mokyklos aktų salėje organizuojama pilietinių pokalbių valanda „1991 sausio 13 d. Mažeikiai“.

Renginyje dalyvaus muziejininkas Algimantas Muturas, Senamiesčio pagrindinės, Merkelio Račkausko gimnazijos  ir „Sodų“ vidurinės mokyklos jaunieji istorikai.

Kalnėnų vidurinės mokyklos fojė istorijos mokytojos paruošė stendą „1991 metų Sausio 13-ajai atminti“. Stende eksponuojamos nuotraukos su tos dienos įvykiais, jų aprašymais. Sausio 4-13 dienomis viena istorijos pamoka kiekvienai klasei bus skirta Laisvės gynėjų dienai prisiminti. Vyks filmų bei nuotraukų peržiūros. Mokykla įsijungė į akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, todėl sausio 13-osios rytą ties kiekvienu langu bus uždegta žvakutė, žuvusieji pagerbiami tylos minute, kiekvienoje klasėje bus skaitomas eilėraštis, skirtas Laisvės gynėjams, įvykiuose dalyvavusių atsiminimai, trumpi pokalbiai apie prieš 19 metų vykusius įvykius.

 

Pavasario vidurinėje mokykloje parengtas 1991- įvykius menantis stendas su nuotraukomis. Pirmos pamokos pradžioje bus uždegtos žvakutės, mokytojai primins mokiniams sausio 13-osios įvykius. Apie juos ruošiamasi kalbėti ir istorijos pamokose, kuriose bus skaitomi liudytojų prisiminimai, vyks diskusijos. Sausio 13-15 dienomis mokyklos skaitykloje rengiama filmų „Nepriklausomybės kovos.1991 m. sausis“ ir „Sausio 13-oji.)“ peržiūra.

 

17.00 val. Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios.

18.00 val. Savivaldybės kultūros centras kviečia į Vytauto V. Landsbergio filmą „Kai aš buvau partizanas“. Įėjimas į filmą nemokamas.

 

www.mazeikiai.lt informacija.