Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų skyrimo tvarka

 

Ligos ir motinystės socialinio draudimo tikslas – kompensuoti apdraustiesiems asmenims dalį dėl jų pačių ar šeimos narių ligos, taip pat dėl motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) prarastų darbo pajamų. Skirdama ir mokėdama šias pašalpas „Sodra“ vadovaujasi Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatais.

 
Motinystės pašalpa skiriama už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį. Motinystės (tėvystės) pašalpa – tai pašalpa mokama asmenims, kuriems suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Apdraustiesiems tėveliams, kurie naudojasi tėvystės atostogomis, mokama tėvystės pašalpa (iki vaikui sueis vienas mėnuo). Motinystės ir tėvystės pašalpų dydis – 100 proc. apdraustojo asmens kompensuojamojo uždarbio. Motinystės (tėvystės) pašalpa mokama iki vaikui sukaks dveji metai. Pirmus metus mokama 100 proc., antrus – 85 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio motinystės (tėvystės) pašalpa. Pašalpos dydis priklauso nuo asmens gaunamų draudžiamųjų pajamų. Pašalpa didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių (gimus dvynukams – 2 kartus, trynukams – 3 kartus ir t.t.).
 
Motinystės (tėvystės) pašalpos dirbantiems (turintiems draudžiamųjų pajamų) asmenims mokamos įvertinus jų draudžiamąsias pajamas. Kai apdraustasis, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, turi mažesnių už pašalpą draudžiamųjų pajamų, jam mokamas apskaičiuotos pašalpos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas – iš paskirtos motinystės (tėvystės) pašalpos atimamos už tą patį mėnesį priskaičiuotos draudžiamosios pajamos (išskyrus priskaičiuotos motinystės, motinystės (tėvystės) ir tėvystės pašalpas). Pavyzdžiui, apdraustajam, kuriam už kovo mėnesį priskaičiuota 2800 Lt dydžio motinystės (tėvystės) pašalpa ir 1200 Lt dydžio darbo užmokestis, susidaro 1600 Lt dydžio pašalpos skirtumas. Šis skirtumas išmokamas (atskaičius gyventojų pajamų mokestį) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens kreipimosi. Pašalpų gavėjai, norintys gauti motinystės (tėvystės) pašalpos skirtumą (pašalpos dalį), turi pateikti praėjusio mėnesio darbo užmokesčio (nurodoma priskaičiuota suma), gauto visose darbovietėse, pažymą (pažymas). Jeigu priskaičiuotos draudžiamosios pajamos didesnės už paskirtąją motinystės (tėvystės) pašalpą, ši pašalpa nemokama. Taigi pašalpų gavėjai, įvertinę šeimos galimybes, norą derinti darbą ir vaiko priežiūrą, pasirenka jiems priimtiniausią galimybę gauti pašalpą.
 
Nuo 2009 m. sausio 1 d. kompensuojamasis uždarbis motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiui nustatyti apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 9 kalendorinius mėnesius (nuo 2009 m. liepos 1 d. – per 12 kalendorinių mėnesių), buvusius iki nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesio. Pavyzdžiui, asmenims, kuriems nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogos prasideda š. m. balandžio mėnesį, pašalpos bus skaičiuojamos iš laikotarpio nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. jų draudžiamųjų pajamų.

 

 

www.infomazeikiai.lt ir „Sodros“ informacija.