Atlyginimai mokytojams bus didinami nepaisant sunkmečio

Ministras Pirmininkas susitiko su teisme dėl legalumo besibylinėjančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovais Aleksu Bružu ir Eugenijumi Jesinu. Dalies švietimo sistemos darbuotojų atstovai informavo premjerą apie tai, kad jų manymu, vykdant švietimo įstaigų reorganizavimą nereikėtų naikinti vidurinės mokyklos kaip vienos iš švietimo sistemos grandžių, nes tokiu būdu sumenktų gimnazijos statusas. Mokytojų atstovai taip pat išreiškė rūpestį dėl to, kaip mokyklų tinklas pertvarkomas Visagine ir dėl keleto teisinio reguliavimo problemų.

Ministras Pirmininkas naudodamasis proga pakartojo Vyriausybės įsipareigojimą nepaisant sunkmečio toliau didinti pedagogų darbo užmokestį. Nors biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui šiemet sumažinti vidutiniškai 12 proc., pedagogams padaryta išimtis, jų algoms didinti biudžete numatytas 861 mln. litų. Premjeras taip pat išreiškė norą švietimo problemas aptarti platesniame forume, kuriame dalyvautų kuo daugiau dėstytojus, mokytojus, auklėtojus, specialiuosius pedagogus, psichologus, kitus švietimo sistemos darbuotojus vienijančių profesinių sąjungų atstovų.