Valdžia žengia diktatūros link

Lietuvos Vyriausybė imasi represijų prieš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininką Artūrą Černiauską, kuriam surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas dėl liūdnai pagarsėjusių įvykių prie Seimo sausio 16-ją. Nagrinėdamas bylą, teismas profesinių sąjungų lyderiui gali skirti baudą arba areštą. „Valdžia siekia įbauginti šalies profsąjungas, – sakė „Fronto“ partijos lyderis Algirdas Paleckis.
Profsąjungos organizavo mitingą, reikalaudamos valdžios dialogo su visuomene, tačiau 2009 m. vasario 19 dienos Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Tarybos posėdyje Ministro Pirmininko atstovai pareiškė, kad jokių derybų nebus.

Tokie valdančiųjų veiksmai susišaukia su antikonstituciniais mitingų uždraudimais, nes Konstitucijos 36 straipsnis sako: „Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus“. Buvo uždrausti ne tik „Fronto“, bet ir studentų planuoti mitingai.
A.Paleckis konstatuoja, jog Vyriausybė siekia įvesti diktatą, kai jos „naktiniai“ sprendimai negali būti diskutuojami. „Kitais žodžiais – valdžia žengia diktatūros link“, – sakė jis.
„Frontas“ ir jo lyderis yra viešai premjero apkaltinti riaušių organizavimu ir kreipėsi į prokuratūrą, tačiau po prokuratūros kabinetus tąsomi tik patys „frontininkai“.
„Frontas“ inicijavo Vilniaus m. savivaldybės tarybos kreipimąsi į Seimą, kad šis sudarytų parlamentinę tyrimo komisiją išsiaiškinti, kas iš tikrųjų įvyko prie Seimo sausio 16 d., tačiau valdantieji nerodo jokio dėmesio tądien kilusioms „riaušėms“ tirti.
Valdžios „dialogas su tauta“ taip ir neįsibėgėjo, valdantieji tęsia prieštaringai vertinamą „naktinių įstatymų“ nubrėžtą politiką, profsąjungų reikalavimai nevykdomi.
Todėl „Frontas“, pasak A.Paleckio, aktyviai ruošiasi naujoms masinio protesto akcijoms ir ėmėsi svarstyti taikaus pilietinio pasipriešinimo komitetų visoje Lietuvoje steigimą, taip pat protestuotojų mokymų organizavimą, kad šie žinotų, kaip efektyviai išvengti provokacijų.
„Takoskyra tarp valdančiųjų ir tautos tik gilėja“, – pabrėžė A.Paleckis.