Šalyje sumažėjo policijos nuovadų. Ar verta nerimauti?

 

Pastaruoju metu Policijos departamento darbuotojai sulaukia šalies gyventojų klausimų, kuriuose nuogąstaujama dėl policijos nuovadų mažėjimo ir dėl to galimai blogėjančio viešojo saugumo užtkrinimo atskirose teritorijose. Vykdant policijos sistemos reformą, policijos nuovados statusas nuo 2008 m. spalio 1 d. paliktas tik stambioms nuovadoms.

Nuovadų, kuriose dirbdavo tik keli (3-4) pareigūnai, statusas panaikintas, atsisakant papildomų raštvedžių, nuovadų viršininkų etatų. Tačiau  pareigūnų (apylinkės inspektorių), tiesiogiai atliekančių viešojo saugumo užtikrinimo funkcijas šiose teritorijose, skaičius nėra sumažintas. Tokiu būdu po 2008 m. spalio 1 d. šalyje iš buvusių 101 policijos nuovadų, šiai dienai liko 51 teritorinių policijos įstaigų struktūrinis padalinys, turintis policijos nuovados statusą. Kitų buvusių smulkių policijos nuovadų patalpos tapo policijos pareigūnų nutolusiomis darbo vietomis, kuriose dirba policijos pareigūnai.

 

 Jose privalo būti iškabinta informacija apie gyventojų priėmimo laiką bei aktualūs telefonų numeriai, kuriais gyventojai gali kreiptis rūpimais klausimais. Taigi, dėl įvykusios policijos reformos šalies gyventojai neturėtų jaustis nesaugūs.

Stengiantis optimizuoti policijos pareigūnų skaičių, atsisakant budėtojų padalinių, paskutinį dešimtmetį nuovadų skaičius ir struktūra kito nuolat. 1999 metais šalyje veikė 118 policijos nuovadų, 2000 metais – 113. Įsteigus  naujas savivaldybes, nuo 2001 metų sausio 1 d.,  vietoj Elektrėnų, Pagėgių, Kalvarijos, Rietavo ir Kazlų Rūdos PN pradėjo veikti naujai įsteigti Elektrėnų, Pagėgių, Kalvarijos, Rietavo ir Kazlų Rūdos policijos komisariatai. Po šių teritorinių administracinių pertvarkymų taip pat nustojo veikti Marijampolės PK Priemiesčio PN, o Kauno miesto VPK vietoj Centro, Vilijampolės, Dainavos ir Kalniečių PN buvo įsteigti teritorinių policijos komisariatų viešosios policijos prevencijos skyriai.

 

www.infomazeikiai.lt ir www.policija.lt informacija.