Mažeikių moterų LIONS klubas

 

Mažeikių moterų LIONS klubas pats jauniausiais Lietuvoje, tačiau jo tikslai dideli: aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje, organizuoti labdaros bei švietėjiškus projektus, nepamiršti pilietinės pareigos savo šaliai, rajonui, padėti silpniems, guosti liūdinčius, šelpti vargstančius…

 

 

Imtis tokių didelių, visuomenei svarbių darbų mažeikiškes skatino ir tarptautinės LIONS klubų asociacijos prezidentas indas Ashok Mechta bei jo žmona Kokila, kurie dalyvavo iškilmingoje Mažeikių LIONS moterų klubo inauguracijos ceremonijoje.

„Dažnai pamirštame, kodėl atėjome į šią žemę. Tampame biurokratais, darbų vergais ir nesiklausome savosios širdies. O juk taip norisi padaryti kažką gera, padėti kitiems. Moterys kitąkart gali daug daugiau nei vyrai. Galbūt jos giliau suvokia gyvenimą“,- sako Mažeikių moterų LIONS klubo atstovės.

 

Klubo narės:
Adelė Cholodinskienė, Inga Česnienė, Irena Džiugienė, Alvyra Kiesienė, Junata Knitienė, Vitalija Krolienė, Asta Kudrauskienė, Audronė Malukienė, Alfreda Normantienė, Nijolė Popova, Rita Reistaitienė, Alma Simanonienė, Dalia Strigūnienė, Zita Šaulienė, Birutė Traubergienė, Birutė Virkutienė, Liuda Vyniautienė, Vilhelma Zubova, Vilma Želvienė.

Lions klubo nario etikos kodeksas

TIKĖTI savo veiklos būtinybe ir svarba, būti naudingu ir kokybiškai atlikti savo darbą.
SIEKTI, kad veikla įgautų teigiamą moralinį bei materialinį įvertinimą, nežeminant pačiam savęs.
PRISIMINTI, kad sėkmė veikloje negali būti pasiekta kitų sąskaita.
NEPRIIMTI sprendimų, kurie patenkintų tik savus interesus, pamirštant etiką ir teisingumą kitų atžvilgiu.
MATYTI draugystėje tikslą, o ne galimybę.
NEPAMIRŠTI pilietinės pareigos savo šaliai, miestui, bendruomenei. Ir žodžiais, ir darbais demonstruoti netrikdomą tik?jimą, atsidavimą veiklai negailint laiko, jėgų ir priemonių.
PADĖTI silpniems, paguosti liūdinčius, sušelpti vargstančius.
BŪTI TAURIU kritikuojant kitus ir DOSNIU pagiriant. Kurti negriaunant sukurto. 

Tarptautinės lions klubų asociocijos uždaviniai

KURTI ir įtvirtinti savitarpio supratimą tarp tautų.
TALKINTI aiškinant ir įdiegiant teisingo vadovavimo principus ir pilietiškumą.
SKIRTI ypatingą dėmesį moralinei ir socialinei bendruomenės būklei.
VIENYTI klubus draugystės, bičiulystės ir savitarpio supratimo terpėje.
LAISVAI diskutuoti apie įvairiausias visuomeninio gyvenimo problemas, neliečiant religinių įsitikinimų ir politikos.
SKATINTI nesavanaudišką veiklą visuomenės labui, diegti aukštus etinius standartus komercijoje, gamyboje, privačiuose ir visuomeniniuose darbuose.

 

Išsamesnę informaciją, kaip tapti nariu, rasite čia.

 

www.infomazeikiai.lt informacija.