Renavo kaimo bendruomenė…

 

 …Kur Varduva, kur senas dvaras,
 …Kur bažnytėlė ant kalvos,
 …Tenai nuo amžių mūs Renavas,
 …Gražus kampelis Lietuvos.
Renavo kaimo bendruomenė – ne pelno siekianti visuomeninė organizacija įregistruota 2003 m. balandžio 11d., vienijanti Renavo, Vadagių, Skėrių, Grūstės, Dingailų kaimų gyventojus. Stimulas kurtis bendruomenei atsirado, kai buvo panaikintas gyvenvietės vardas. „Netekę pavadinimo supratome, kad tik drauge visi susitelkę galėsime jį susigrąžinti“, – sako bendruomenės pirmininkė I. Barkauskienė.

Bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Laimėti tokie projektai: „Sveikata – tai laimė“, „Jaunimas ir kompiuteris“, „Darbas – tai laimė“, „Senolių išmintis – jaunimui patirtis“, „Aš į tėviškę grįžtu…“, „Renavui – 225“. Jau penktus metus pagal Lietuvos Kredito Unijų Asociacijos skelbiamą konkursą laimim projektus „Bendruomenės nariai – kredito unijos draugai“. Laimėjus šį projektą, mes organizuojam kasmetinę , jau tradicine tapusia šventę „Renavo galiūnas“. Nuolatinis šios šventės rėmėjas yra UAB „Renavo durpynas“.

 

Renavo kaimo bendruomenė įsijungė į ŠVLVVG bandomąją integruotą strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Mažeikių rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“. Buvo parengtas projektas „Geriamojo vandens kokybės studija“. Laimėję šį projektą renaviškiai sužinojo, ką reikia padaryti, kad vanduo atitiktų Lietuvos higienos normas.

Renavo kaimo bendruomenė yra Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos narė. Bendruomenė registruota privačiame bute. Renginiai ir susirinkimai vyksta kultūros arba bendruomenės namuose. Bendruomenės taryba ir pirmininkas renkami kas trys metai visuotiniame narių susirinkime.
Svarbus bendruomenei įvykis, kai 2007 m. kraštiečių susitikimo šventės metu, seimo narė Audronė Pitrėnienė įteikė bendruomenės pirmininkei I. Barkauskienei Lietuvos Respublikos Seimo medalį.

Renaviškiai ne tik dirba, bet ir pramogauja. Mėgsta keliauti. Išvažinėta visa Žemaitija, pabuvota Kuršių Nerijoje, Nidoje, Jūrų muziejuje, Delfinariume, pasigrožėta Platelių ežero grožybėm. Neišdildomus įspūdžius paliko Latvijos Respublikos Ventspilio miestas. Nors dalelę to grožio, keliones pamėgę renaviškiai svajoja įgyvendinti savo gyvenvietėje, sodybose.

Kaimo gyventojai mėgsta pabendrauti, susitikti su kaimyninėmis bendruomenėmis. Kai nudirbti rudens darbai, organizuojamos vakaronės „Jau aruodai pilni – būkim linksmi“. Šv. Valentino dieną kartu su jaunimu kasmet organizuojamas vakaras „Meilės niekada nebūna per daug“. Ikimokyklinukus visada aplanko Kalėdų Senelis su maišu dovanų. Advento ar Gavėnios metu giedami žemaičių Kalvarijos kalnai už gyvus ir mirusius renaviškius.
Apie Renavo bendruomenę nemažai rašyta rajoniniuose laikraščiuose – „Santarvė“ ir „Būdas žemaičių“, kur išspausdinti tokie straipsniai: „Daug rankų didelę naštą pakelia“, „Ir renaviškiai susibūrė draugėn“, „Renaviškiai keliavo po Kuršių Neriją“, „Mūsų bendruomenė į Vadagius nesikėsina“, „Kraštiečių susitikime renaviškiai sugrįžo į jaunystės dienas“ ir kt.

 

 I. Barauskienės ir www.infomazeikiai.lt informacija