Karalius ir Karalius…

 

Vakar, kovo 24 d., į pirmąjį posėdį susirinkusi Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus įsakymu sudaryta darbo grupė dėl „Gender Loops“ metodikų taikymo numatė tolimesnius veiklos žingsnius. Artimiausiu laiku įprojektą, pateikti įgyvendinimo ataskaitą ir atsakyti į darbo grupei rūpimus klausimus.

Taip pat nutarta kreiptis į ekspertus, kurie įvertintų „Gender Loops“ programos ir mokymo priemonių turinį. Tarpžinybinė darbo grupė buvo sudaryta kovo 23 d. Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus įsakymu. Jos veikloje dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno miesto savivaldybės, Kauno apskrities švietimo priežiūros tarnybos atstovai. Grupei vadovauja Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius Arūnas Plikšnys.

Darbo grupė išvadas numato pateikti iki kovo 31 d. Švietimo ir mokslo ministerija nėra patvirtinusi minėtos metodikos ir, skirtingai nei buvo skelbta spaudoje, „Gender Loops“ priemonės nėra įtrauktos į Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007-2012 metais programą. Pinigai iš valstybės biudžeto auklėtojų apmokymui pagal „Gender Loops“ ir metodikos diegimui neskiriami.

 

www.smm.lt ir www.infomazeikiai.lt informacija