Mažeikių verslininkų asociacija pasiruošusi padėti kiekvienam verslininkui

 

Daugelis verslininkų, esant sunkmečiui, galvoja kaip išgyventi ir kaip laiku sumokėti darbuotojams darbo užmokestį, sprendžia klausimus kaip laiku susimokėti mokesčius, atsiskaityti su tiekėjais ir kita. Mažeikių mieste, verslininkams iškilusias problemas padeda spręsti MAŽEIKIŲ VERSLININKŲ ASOCIACIJA (MVA). Pakalbinome naujai paskirtą MVA vykdančiają direktorę Diliarą Zafirovą, kuri mielai sutiko pasidalinti savo siekiais su mažeikiškiais.

 

 

 

Sveikiname tapus naująja MVA vykdančiąją direktore. Ar sunki buvo darbo pradžia?

Ačiū už sveikinimus. Bet kokia pradžia yra sudėtinga, tačiau kuo ji sudėtingesnė, tuo įdomiau. Jau praėjo beveik 3 mėnesiai – įsivažiavau ir viskas atrodo kiek kitaip.

Pagrindiniai MVA nariai vyrai, ar nėra sunku jiems vadovauti?

Dirbti su vyrais yra lengviau. Tačiau aš jokiu būdu jiems nevadovauju, mes gražiai bendradarbiaujame priimdami bendrus, visiems nariams naudingus ir reikalingus sprendimus. Man atrodo, kad kol kas mums tai pavyksta.

 

Kokia veiklą vykdo MVA?

Mūsų asociacijos veikla yra labai plati. Jeigu trumpai, tai mes susibūrėme tam, kad siekti bendrų, naudingų tikslų. Bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis, bei valstybinėmis organizacijomis, dalyvaujame visuomeninėje veikloje, įvairiuose projektuose. Viską darome tam, kad mums būtų lengviau, įdomiau ir smagiau gyventi.

MVA tikslai?

Jų yra labai daug. Pagrindiniai: Verslininkų interesų atstovavimas; Aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su vietinės ir nacionalinės valdžios atstovais; Teisinių aktų, trukdančių verslui, papildymų ir pakeitimų inicijavimas; Verslininkų ir jų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas; Mokslo skatinimas, skiriant stipendijas studentams;

Kiek asocijuotų narių šiai dienai turite?

63

Kaip galima tapti MVA nariu?

Reikia tik panorėti. Mūsų nariu gali tapti bet koks juridinis asmuo, kuris vykdo kokią tai veiklą. Taip pat ir fizinis asmuo. Norinčiam pateiksime asociacijos įstatus, jei jis sutinka ir pageidauja būti kartu su mumis – tiesiog puiku. Pateiksite prašymą, jį užpildysite, sumokėsite įstojimo mokestį ir tapsite pilnaverčiu mūsų nariu.

Kokios privilegijos suteikiamos  MVA nariui?

Nepatinka pats žodis – privilegija. MVA nariui tiesiog daugiau galimybių, veikiant bei gyvenant mūsų mieste. Vien tas, kad visose srityse veikiame kartu – yra, kaip Jūs sakote – didelė privilegija. Asociacija turi ir komercinių pliusų mūsų nariams. Tai įvairios nuolaidos įvairiose sferose – draudimas, kuro pirkimas, apgyvendinimas viešbučiuose Mažeikiuose bei kituose miestuose.

Ar bendradarbiaujate su kitų miestų, šalių verslininkų asociacijomis?

Mes atvira ir labai mėgstanti bendrauti asociacija. Labai glaudžiai bendradarbiaujame su Telšių, Plungės verslininkų asociacijomis, Telšių verslo inkubatoriumi, Šiaulių pramoninkų konfederacija, taip pat esame Šiaulių pramoninkų ir amatų rūmų ir Tarptautinių prekybos rūmų nariai.

Mūsų duomenimis, smulkiems verslininkams suteikiama ES parama. Kur būtų galima plačiau apie tai sužinoti?

Konkrečiai apie MVA gautą ES paramą:

2009 m. MVA ES projektai

Projektas „Valdžios, verslo ir pilietinio sektoriaus partnerystės stiprinimas Telšių apskrityje“ pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“.

Projekto pagrindimas: Regione susiklostė tokia situacija, kad valdžia ne visada žino,
ko nori/tikisi savivaldybės gyventojai ir verslo visuomenė, todėl visuomenės, verslo
subjektų ir valdžios vystimosi tikslai ir būdai dažnai yra nederinami.

Kas bus daroma: Apvalių stalų organizavimas, organizacijų pasiekimų katalogų
parengimas ir leidyba, aktyvų pilietinį dalyvavimą propaguojančios kampanijos
vykdymas, mokinių darbų konkurso pagal AB „Mažeikių nafta“ užduotį organizavimas,
pilietinio dalyvavimo skatinimo strategijos parengimas, projekto viešinimas bei auditas.
Pareiškėjas: yra Telšių verslininkų asociacija.

MVA yra šio projekto partneris.
Esame pasirašę jungtinės veiklos sutartį. Pasirašymo data: 2009-03-04. Šios sutarties
objektas yra Pareiškėjo ir Partnerio, kooperuojančių savo darbą ir žinias bendra,
abipusiai naudinga veikla. Projekto paraiška pagal LR, Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti subsidijų schemą.

    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 134.663,00 Lt
    Prašoma paramos suma – 117.156,81 Lt

Projektas Mažeikių verslininkų asociacijos narių darbuotojų žmogiškųjų išteklių
tobulinimas prisitaikant prie rinkos pokyčių“. Pagal 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas.
      
       Pasirašymo data bei projekto pradžia: 2009-04-01.
                      Projekto pabaiga: 2012-03-31.
       Pareiškėjas: MVA

       Projekto pagrindimas: MVA vienijanti 63 įmones, inicijavo ir numatė
įgyvendinti verslo įmonių vadovų ir darbuotojų įgūdžių ir kvalifikacijos tobulinimo
mokymus tarp 24 narių – įmonių, kurios pareiškė norą gilinti savo darbuotojų žinias.
Pagal atliktą anketinę apklausą mokymai buvo sugrupuoti į 4 grupes: vadovų įgūdžių
gerinimas, pardavimų veiklos tobulinimas, asmeninio verslumo ir elgsenos tobulinimas, specialiųjų įgūdžių mokymai. Iš viso projekto tikslinę grupę sudaro 194 darbuotojai.

Projekto trukmė – 3 metai.
Projekto vertė – 2.030.212,00 Lt.
Skiriamas finansavimas – 1.591.685,00 Lt
Pareiškėjo lėšos – 682.152,00 Lt

 

Dėkojame MVA vykdančiajai direktorei Diliarai Zafirovai už išsamius atsakymus ir linkime sėkmės sunkiame darbe.

 

www.infomazeikiai.lt informacija.