Savivaldybių tarybų nariams – dar vienas įpareigojimas

Balsas.lt

Seimui pateikti vietos savivaldos pataisų projektai, kuriais siūloma įpareigoti už skiriamas kanceliarines išmokas atsiskaityti ir tarybų narius. Šiuo metu įstatymas numato, kas tarybos narys gali su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms kas mėnesį gauti išmoką. Įstatymą siūloma papildyti nuostata, kad už išmoka turėtų būti atsiskaitoma, ko šiuo metu teisės aktai nenumato.


Dėl pataisų Seimas spręs po svarstymo parlamentiniuose komitetuose.

Savivaldybių tarybų nariams skiriamų išmokų pagrįstumu jau anksčiau susidomėjo Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai, tiesa, jiems užkliuvo merų ir vicemerų gaunamos išmokos.

Lietuvos savivaldybių asociacija komitetui yra pateikusi iš savivaldybių surinktus duomenis, kuriuose pateikiama pareiginė mero alga, išmokėti priedai bei išmokos už su savivaldybės tarybos nario veikla susijusias kanceliarines bei kitas išlaidas už praėjusius metus.

Lietuvos savivaldybių asociacijos pateiktais duomenimis, 2008 metais išmokos už išlaidas kanceliarinei veiklai merams ar vicemerams buvo skiriamos 12-oje savivaldybių. Tiesa, ne visų iš 60-ies savivaldybių duomenys pateikiami LSA sugeneruotoje ataskaitoje.

Nors Vietos savivaldos įstatymas numato galimybę savivaldybės tarybos nariams mokėti išmokas už kanceliarines išlaidas, tačiau, daugelio komiteto narių teigimu, merai ir vicemerai, nors yra tarybos nariai, į tokias išmokas neturėtų pretenduoti, nes jų išlaidas ir taip padengia savivaldybė.

LSA pateiktais duomenimis, praėjusiais metais Kauno meras bei keturi vicemerai per mėnesį vidutiniškai gaudavo apie 1,7 tūkst. litų išmokas su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms apmokėti. Švenčionių rajono meras per mėnesį šioms išmokoms vidutiniškai gavo apie 2 tūkst., du vicemerai – po apytiksliai 1,2 tūkst. litų.

Tuo metu Visagino merui skiriama išmoka, LSA pateiktais duomenimis, per mėnesį siekė 2,8 tūkst., vicemero – 1,6 tūkst. litų. O Marijampolės meras bei vicemeras per mėnesį praėjusiais metais kanceliarinėms išlaidoms gavo 500 litų.