AB „Mažeikų nafta“ avarinės tarnybos likviduoja nelaimės padarinius

Ekologinės nelaimės Biržų rajone, kur naktį iš 2009 m. gegužes 15 dienos į 16 dieną išsiliejo naftos produktai, padariniai likviduojami sparčiai ir kokybiškai.
Teršalai pateko į aplinką dėl bandymo nelegaliai prisijungti prie AB „Mažeikių nafta“ priklausančio produktotieko Apaščios upės dugne, netoli Totorių kaimo, 8 km nuo Biržų.


AB „Mažeikų nafta“ avarinės tarnybos greitai lokalizavo išsiliejimo vietą, sustabdė dyzelino tekėjimą, sutaisė vamzdį ir nedelsiant pradėjo nelaimės padarinių likvidavimo darbus. Darbus atlieka apie 20 AB „Mažeikių nafta“ specialistų. Jiems talkina Biržų ir Panevėžio rajonų Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai bei UAB „Ekovalis“ darbuotojai.

Kaip sakė „Mažeikių naftos“ vamzdynų ir jūrinių terminalų direktorius Arūnas Pranckevičius: „Apaščios upėje pastatytos 7 sulaikomosios ir sorbuojančios boninės užtvaros, kurios sustabdė teršalų tekėjimą upe link gyvenvietės. Teršalai renkami naudojant absorbuojančias medžiagas, specialius siurblius ir asenizacines mašinas“.

Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Avarijų prevencijos ir valdymo skyriaus vedėjo Gedimino Markausko teigimu, avarijos padarinių likvidavimas vykdomas sparčiai ir kokybiškai.

 

 

 

www.infomazeikiai.lt