Savivaldybės tarnautojai ruošiasi viešojo sektoriaus apskaitos reformai

 

Birželio 16, 17, 22, 23, 30 dienomis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų, Buhalterinės apskaitos, Turto valdymo skyrių tarnautojai, seniūnijų bei kitų biudžetinių įstaigų buhalteriai dalyvauja kursuose „Viešojo sektoriaus apskaitos standartų (pagal VATARO inf. Sistemą – viešasis administravimas)“. Kursų organizatorius – Finansų ministerijos mokymo centro Šiaulių skyrius.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. viešojo sektoriaus subjektai turės tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti apskaitas pagal apskaitos standartus ir bendrąjį sąskaitų planą. 2007 m. birželio 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370), nustatantis viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinio, kurį sudaro finansų ataskaitų rinkinys ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, sudėtį, šių rinkinių sudarymo reikalavimus ir atsakomybę už ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą.

 

www.infomazeikiai.lt