Elektros tinklo atnaujinimui bei modernizavimui energetikai skyrė 3,8 milijono litų

 

Į akcinės bendrovės „VST“ Mažeikių skyriaus eksploatuojamus skirstomuosius tinklus pernai metais investuota daugiau kaip  3,8 milijono litų.
Per 12 praėjusių metų mėnesių akcinė bendrovė „VST“  savo investicijas skyrė teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Į elektros tinklo modernizavimą Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose įmonė investavo 144,4 milijonų litų. Akcinė bendrovė „VST“ jau  penktus metus nuosekliai investuoja į paslaugų kokybės gerinimą – elektros ūkio atnaujinimą ir modernizavimą.

„Pagrindinis bendrovės tikslas – patikimas ir kokybiškas elektros energijos tiekimas klientams. Nuoseklios investicijos į eksploatuojamus elektros tinklus leidžia  užkirsti kelią elektros energijos tiekimo sutrikimams. Tikime, jog investicijų naudą pajus kiekvienas klientas,“-  sako akcinės bendrovės „VST“ generalinis direktorius Aidas Ignatavičius.
2008 metais akcinė bendrovė „VST“ pastatė 287 naujas transformatorines, nutiesė daugiau kaip 474 kilometrus naujų oro ir kabelių linijų iš kurių net 437 kilometrai požeminių kabelių linijų, leidžiančių užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą bet kokiu oru.

„2008 metais į akcinės bendrovės „VST“ Mažeikių skyriaus eksploatuojamus skirstomuosius tinklus investuota 3,8 mln. litų. Bendrovės lėšos skirtos transformatorinių pastočių renovacijai, oro ir kabelių linijų tiesimui, šiuolaikiškų, aukščiausius kokybės standartus atitinkančių, saugių ir ekologiškų įrenginių montavimui“, – sako Arvydas Šemeta akcinės bendrovės „VST“ Mažeikių skyriaus viršininkas.
Pernai baigta rekonstruoti Mažeikiuose esanti Miglos 110/10 kV transformatorių pastotė, investiciniam projektui skirta 6,2 mln. Lt. 

2008 metais akcinės bendrovės „VST“ Mažeikių skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje  nutiesta daugiau kaip  10 kilometrų oro ir kabelio linijų, iš kurių  beveik 8 kilometrai požeminių kabelių linijų. Pastatytos 7 naujos transformatorinės.
Investicinių projektų metu bendrovė stato naujas ir renovuoja nusidėvėjusias elektros pastotes, montuoja šiuolaikinius kokybės standartus atitinkančius elektros įrenginius, leidžiančius patikimai tiekti elektros energiją, ieško technologinių sprendimų, kurie užtikrintų nuolatinę eksploatuojamų skirstomųjų tinklų būklės kontrolę bei užkirstų kelią elektros energijos tiekimo trikdžiams. Renovuojamose transformatorių pastotėse montuojami ekologiškai švarūs įrenginiai, neleidžiantys teršalams pakliūti į aplinką. Dėl jūrinio klimato – kritulių bei gūsingų vėjų – Klaipėdos regionui  skirta didžiausia investicijų dalis –
daugiau kaip 73,4 mln. Lt. Kauno regione investuota – 39, 4 mln. Lt, o Šiaulių regione – beveik 23 milijonų litų. Nacionalinės elektros energetikos bendrovės „LEO LT“ antrinė įmonė „VST“ tiekia ir skirsto elektros energiją Vakarų Lietuvos teritorijoje. Bendrovė  aptarnauja beveik 700 tūkstančių klientų. „LEO LT“ valdo 98,2  proc. „VST“ akcijų.