Jaunieji verslininkai kviečiami dalyvauti ir mokytis "mainų programoje"

 

Atnaujinta Europos jaunųjų verslininkų mainų programa Erasmus for Young Entrepreneurs vasario 19 d. pakvietė dalyvauti ir jaunus, nepatyrusius verslininkus, ir turinčius patirtes smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) vadovavimo srityje. Europos Sąjungos koordinuojamos programos tikslas suteikti galimybę jauniems verslininkams perimti patyrusių verslininkų, vadovaujančių SVV įmonėms Europos Sąjungos šalyse, patirtį, skatinti patyrusius verslininkus užmegzti ryšius su kitų šalių verslininkais, palengvinti SVV įmonių įsiliejimą į naujas rinkas ir skatinti potencialių partnerių bendradarbiavimą, stiprinti ryšius tarp stambių įmonių vadovų ir SVV verslininkų.

Jaunieji verslininkai turės galimybę dirbti SVV įmonėse, esančiose kitose ES šalyse, įgis praktinių žinių, kurios bus naudingos, steigiant įmonę ir jai sėkmingai vadovaujant, išmoks laiku pastebėti grėsmes ir laiku parengti „gelbėjimo“ planą, tinkamai panaudoti rinkodaros priemones bei efektyviai valdyti finansus. Projektas truks nuo vieno iki šešių mėnesių.
Ši programa finansuojama Europos Komisijos lėšomis ir vykdoma, bendradarbiaujant šimtui vietos, regionų ir nacionalinių organizacijų, dirbančių verslo srityje. Norinčius dalyvauti Erasmus for Young Entrepreneurs programoje, prašome registruotis: www.erasmus-entrepreneurs.eu. Daugiau informacijos rasite kreipdamiesi į projekto organizatorius elektroniniu paštu: support@erasmus-entrepreneurs.eu.