Sunkmetį bandys įveikti surėmę pečius

 

Mažeikių rajono savivaldybės mero Vilhelmo Džiugelio ir Sodros Mažeikių skyriaus direktorės Laimos Nagienės iniciatyva ketvirtadienį (vasario 12-ąją) prie apskrito stalo buvo susirinkę vietos savivaldos, Sodros ir Mažeikių verslininkų asociacijos atstovai bei asocijuotoms verslo struktūroms nepriklausančių dėl krizės rimtų ekonominių sunkumų jau patyrusių įmonių vadovai.

Susitikimo tikslas – visiems kartu išsiaiškinti tikrąją padėtį ir paieškoti būdų nors kiek palengvinti susidariusią situaciją, kad būtų galima su kuo mažesniais praradimais išgyventi sunkmetį.
Pirmojo šių metų mėnesio statistiniai duomenys, kuriuos pateikė Sodros direktorė Laima Nagienė, verčia susirūpinti: labai sumažėjo įsigijusiųjų verslo liudijimus, staigiai šoktelėjo bedarbių skaičius, krito darbuotojų atlyginimai, smarkiai sumažėjo darbų bei paslaugų apimtys. Ne viena įmonė jau atsidūrė ties bankroto riba. O visa tai gali labai neigiamai atsiliepti tiek rajono, tiek Sodros biudžetui.
Po diskusijų susitikime prieita vieningos nuomonės, kad sprendimų reikia ieškoti visiems kartu. Todėl penktadienį (vasario 13-ąją) verslo, Sodros ir Savivaldybės atstovai pas merą buvo susirinkę vėl. Pasitarime dalyvavo kai kurie Tarybos nariai bei Savivaldybės administracijos specialistai. Pastarieji išaiškino paslaugų pirkimo biudžetinėse įstaigose tvarką, pagalbos verslui galimybes. Meras išdėstė, kaip formuojamas savivaldybių biudžetas, kokie mokesčiai rajonui tenka tiesiogiai. Sodros Mažeikių skyriaus direktorė Laima Nagienė informavo, kad jau parengė ir teiks pasiūlymą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl skolų socialinio draudimo biudžetui atidėjimo. Verslininkai savo ruožtu pateikė racionalių pasiūlymų, kuriems detaliau išgvildenti nuspręsta sudaryti darbo grupę, į ją įtraukiant Savivaldybės, Sodros, Mažeikių verslininkų asociacijos, Darbo biržos, smulkiųjų ir vidutiniųjų verslininkų, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei „Mažeikių naftos“ atstovus. Išanalizavusi visus pasiūlymus ši grupė turėtų parengti priemonių krizei sušvelninti planą. Grupės posėdis planuojamas artimiausiu laiku, apie jo datą ir vietą bus paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje.