Susitikimas su renovuojamų daugiabučių namų savininkais

 Lapkričio 3 d., antradienį, 14.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Stoties g. 18) vyks Savivaldybės vadovų ir administracijos specialistų susitikimas su renovuojamų daugiabučių namų savininkais. Susitikime specialistai pateikts naujausią informaciją apie daugiabučių namų modernizavimą, atsakys į susirinkusiųjų klausimus.

 

Savivaldybės administracija primena, kad pagal Mažeikių rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2008-2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-10-29 nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2008, Nr. 134-5196) daugiabučiai namai (sąrašas patvirtintas), dalyvauja priemonėje „Daugiabučių namų atnaujinimas“ tokiomis namo renovacijos sąlygomis:

 

   1.  Fiziniams asmenims renovacijos darbai finansuojami 85 procentų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 15 procentų butų savininkų lėšomis;

   2.  Juridiniai ir fiziniai asmenys, užsiimantys komercine veikla, už namo modernizavimo išlaidas, tenkančias jų nuosavybės teise priklausančių patalpų daliai, privalo apmokėti 100 procentų.

   3.  Pagrindiniai darbai, atliekant namo renovaciją: stogo kapitalinis remontas ir šiltinimas; fasadinių sienų šiltinimas; langų ir lauko durų keitimas; šildymo, karšto ir šalto vandens remontas; elektros tiekimo remontas; nuotekų šalinimo sistemų kapitalinis remontas; balkonų įstiklinimas pagal bendrą projektą stiklinant visus pastato balkonus; liftų kapitalinis remontas ar keitimas. Konkretūs darbai ir jų apimtys bus numatyti tik parengus investicinį ir techninį projektus.

   4.  Pagal kitų namų parengtus investicinius projektus, priklausomai nuo namo aukštingumo, butų skaičiaus, namo techninės būklės, 1 kv. metro kaina buto savininkui gali svyruoti nuo 80 iki 200 litų. Kiekvienam butui tiksli renovacijos kaina bus paskaičiuota tik atlikus namo investicinį ir techninį projektus bei pravedus rangos darbų viešųjų pirkimų konkursą.

   5.  Renovacijos darbų pradžia: 2010 metai. Darbai turi būti atlikti per 36 mėnesius po projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo.

 

www.infomazeikiai.lt