Priimamos rekomendacijos rašytojos M. Pečkauskaitės premijai gauti

Pretendentus Krašto kultūros premijai gauti gali pristatyti visos Mažeikių rajono įstaigos, bei organizacijos, pavieniai asmenys.

Rekomendacijos raštu turi būti pristatytos iki 2010 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui (Stoties g. 18, Mažeikiai).
PRIIMAMOS REKOMENDACIJOS RAŠYTOJOS MARIJOS PEČKAUSKAITĖS-ŠATRIJOS RAGANOS PREMIJAI GAUTI

 

Premija skiriama už rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos tradicijų puoselėjimą, už literatūrinę, kultūrinę bei švietėjišką veiklą.

Pretendentus gali pristatyti visos rajono įstaigos bei organizacijos, pavieniai asmenys.

 

Krašto kultūros premijos pretendentu gali būti kiekvienas Mažeikių krašto gyventojas arba iš šio krašto kilęs asmuo:

 

  – ieškantis ir įgyvendinantis naujas, originalias kūrybos ir kultūrinės veiklos formas; puoselėjantis ir propaguojantis krašto etninę kultūrą;
  – dirbantis kultūrinį švietėjišką darbą;
  – aktyviai dalyvaujantis krašto visuomeninėje veikloje;
  – teikiantis paramą krašto kultūros institucijoms, meno kolektyvams, remiantis krašto kultūrines iniciatyvas bei saviraišką.

 

Rekomendacijos raštu turi būti pristatytos iki 2011 m. sausio 31 d. Savivaldybės administracijos Kultūros skyriui (Stoties g. 18, Mažeikiai).

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}