Mažeikiuose įpusėjo dumblo utilizavimo įrenginių statybos darbai

UAB „Mažeikių vandenys“ įgyvendina projektą „Mažeikių dumblo apdorojimo įrenginių (pūdymo-džiovinimo) statyba“, kurio pagrindinis tikslas yra sukurti reikiamus komunalinių nuotėkų dumblo tvarkymo pajėgumus Mažeikiuose, pastatant komunalinių nuotėkų dumblo utilizavimo įrenginius, kurie apdoros nuotėkų dumblą, susidarantį Mažeikiuose ir Viekšniuose.

 

Šiuo metu jau yra atlikta apie 40 procentų visų numatytų darbų.

 

Liepą, rugpjūtį buvo atliekami pastatų, technologinių įrenginių pamatų, grindų betonavimo, hidroizoliacijos įrengimo, lietaus kanalizacijos tinklų, sieninių panelių, metalo konstrukcijų stogui montavimo darbai. Artimiausiu metu planuojama baigti technologinių įrenginių pamatų betonavimo darbus, atlikti lietaus kanalizacijos tinklų, technologinių įrenginių vamzdynų montavimo darbus. Statybos darbų generalinis rangovas – UAB „Rudesta“.

 

Projektas, kurio bendra vertė 15.689.350 Lt be PVM, finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklą „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“, valstybės biudžeto ir Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis. Projektą vykdo UAB „Mažeikių vandenys“ kartu su Mažeikių rajono savivaldybe.

 

Įgyvendinus projektą „Mažeikių dumblo apdorojimo įrenginių (pūdymo-džiovinimo) statyba“ Mažeikiuose bus išspręsta ne tik nuotekų dumblo utilizavimo problema, bet ir įvykdyta patikima neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai prevencija.

 

Mažeikių rajono savivaldybės informacija

 

{parasas}